---

Jaaroverzicht 2017

 

Nieuws

Kortom ... een springlevende club

2017 was een goed jaar voor inclusie in Nederland en ook voor De Normaalste Zaak. Ons netwerk van inclusieve werkgevers zag het aantal partners met ruim 100 groeien, tot rond de 600. En met name dankzij de inzet en het enthousiasme van deze partners zijn we erin geslaagd talloze evenementen te organiseren en initiatieven te nemen om een inclusieve arbeidsmarkt te verwezenlijken. - Lees meer -

Samenwerkingsafspraken met arbeidsmarktregio’s

In 2017 startte De Normaalste Zaak het project ‘Samenwerkingsafspraken grote werkgevers-arbeidsmarktregio’s’. Aanleiding was de groeiende diversiteit aan regels en regelingen van gemeenten en arbeidsmarktregio’s. - Lees meer -

Onze aanbevelingen voor een inclusieve arbeidsmarkt

In 2017 organiseerden we een Inclusietour: 12 bijeenkomsten met in totaal meer dan 150 inclusieve werkgevers. Hun verhalen, ervaringen en aanbevelingen hebben we uitgewerkt in ons position paper. Het bevat onze visie op de totstandkoming van een inclusieve arbeidsmarkt en 13 concrete aanbevelingen om deze dichterbij te brengen. We presenteerden het position paper half mei aan Kamerleden Nijkerken (VVD), Van Dijk (PvdA), Raemakers (D66) en aan werkgeversboegbeeld Aart van der Gaag.

Leergang Inclusief werkgeven

Samen met Accenture en werkgeversvereniging AWVN organiseerden we in 2017 opnieuw de leergang Inclusief werkgeven. De deelnemers waren enthousiast over de hoeveelheid kennis, de diepgang en tegelijkertijd over de praktische toepasbaarheid van de masterclasses. Ook in 2018 hopen we deze ‘traditie’ voort te zetten.

Blog Bert van Boggelen

Periodiek schrijft Bert van Boggelen, kwartiermaker van De Normaalste Zaak, een blog. Dat doet hij vooral om ‘ons’ net op te halen: waar staan we nu, wie is aan de beurt om in beweging te komen, waar zit op dit moment het grootste pijn- of knelpunt. Maar ook: eigenlijk best tevreden over 2017. Heeft u er een gemist? Hier vindt u ze allemaal.

De Normaalste Zaak actief in de regio

Net als in voorgaande jaren hebben we ook in 2017 sterk de nadruk gelegd op de opbouw van onze regionale 99-van netwerken. Inmiddels zijn er 10 van deze netwerken actief, die in hun eigen regio beleidsmakers en inclusieve werkgevers om de tafel brengen. En er is de 33vanLeusdenomdat de werkgevers uit Leusden zich speciaal met elkaar verbonden voelen. Deze netwerken hebben zich verder ontwikkeld: naast netwerkontmoetingen kwamen er steeds meer themagroepen – bijvoorbeeld over sociaal inkopen, in-/door-uitstroom, kennisdeling en duurzaam werk.

Samen optrekken in de regio's

De 99van-netwerken focussen op de regio, waar werkgevers samen optrekken bij vraagstukken die om lokale kennisuitwisseling en oplossingen vragen. Ieder regionaal netwerk organiseerde door het jaar heen bijeenkomsten - van kenniscafé en speedmeet tot regionale praktijktafel en themabijeenkomst. Praktisch overal kwamen de thema’s samenwerking met publieke partijen en het vinden van kandidaten aan bod. Andere thema’s waren sociaal inkopen, ambassadeurschap, in-/door-/uitstroom en krapte op de arbeidsmarkt. Lees meer op de webpagina’s van de verschillende 99van-netwerken op onze site.

Handreiking inclusieve werkgeversnetwerken

Als werkgevers samen optrekken om ervaringen en kennis te delen, elkaar te stimuleren en samen knelpunten op te lossen. Dat was voor De Normaalste Zaak de drive om, in nauwe samenwerking met de regionale verenigingen van VNO-NCW/MKB, de Handreiking inclusieve werkgeversnetwerken te publiceren.

Partners blijven zich inzetten voor inclusieve arbeidsmarkt

Uit de jaarlijkse partnerenquête van De Normaalste Zaak kwam vooral naar voren, dat onze partners zeer gefocust blijven om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een kans te geven. Een hoopvol resultaat. - Lees meer -

Staatssecretaris SZW over versterken werkgeversdienstverlening

Staatssecretaris Tamara van Ark: “Maar het zijn uiteindelijk de werkgevers die de werkzoekenden een kans kunnen geven op een mooie toekomst.” Zij noemt in haar Kamerbrief De Normaalste Zaak expliciet als relevante partner vanuit werkgevers. - Lees meer -

Twee webinars

In nauwe samenwerking met Op naar de 100.000 banen (VNO-NCW, MKB, LTO) hebben we eind 2017 twee webinars georganiseerd: Veranderend overheidsbeleid en inclusief werkgeven en de Waarde van inclusief werkgeven voor de onderneming. Beide webinars kunt u nog bekijken.

Ontwikkelingen in detacheringsland

Telkens alleen een tijdelijk contract, dat is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog lastiger dan voor anderen. Mogelijk kan een publiek-private samenwerking een oplossing bieden. De Normaalste Zaak houdt een vinger aan de pols. - Lees meer -

Via Praktijkroute in doelgroepregister

De Normaalste Zaak heeft de afgelopen jaren steeds gepleit voor deze zogeheten Praktijkroute en is dan ook zeer verheugd, dat het kabinet deze maatregel heeft genomen. - Lees meer -

99van-filmestafette op De dag van de duizend voorbeelden

Op donderdag 16 februari 2017 organiseerde Op Naar De 100.000 Banen de ‘Dag van de Duizend Voorbeelden’. In verschillende arbeidsmarktregio’s werden ludieke acties georganiseerd. De Normaalste Zaak leverde natuurlijk ook een bijdrage: de 99van-filmestafette

---

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jouw organisatie betrokken is bij
De Normaalste Zaak.