---

Nieuwsbrief Zomer 2018

 

Nieuws

Geen quotum maar een partnership: samen halen we de 125.000 banen

De feiten zijn bekend. De overheidswerkgevers halen de aantallen uit de banenafspraak niet. De vorige regering besloot daarom een quotum op te leggen. Dat is weliswaar nu voor twee jaar bevroren, maar toch is het geen goed idee. Dat quotum moet van tafel, want het helpt niemand. Wat wel helpt? Dat overheid en werkgevers samen, op basis van vertrouwen, werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. - Lees de blog van Bert van Boggelen -

Stand van zaken project 'Samenwerkingsafspraken'

Werkgevers die in meerdere regio’s actief zijn, hebben te maken met verschillende gemeenten en UWV-kantoren die wet- en regelgeving verschillend uitleggen en uitwerken. Dat belemmert het aantal plaatsingen van kandidaten uit de doelgroep. Daarom begon ruim een jaar geleden een groep van 25 grote werkgevers, verenigd in De Normaalste Zaak, het project Samenwerkingsafspraken. We hebben de belangrijkste uitgangspunten voor werkgevers op een rij gezet. Op 26 september organiseren we de volgende dialoogsessie, waarbij werkgevers en arbeidsmarktregio’s tot concrete vervolgstappen in hun samenwerking kunnen komen. - Lees meer -

PostNL wil 50 plaatsingen uit de doelgroep per nieuwe locatie

PostNL zet zich in voor behoud en groei van werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking bij de bestaande en nieuwe depots van PostNL Pakketten. Als partner van De Normaalste zaak is Accenture benaderd om mee te denken over deze ambitie. Binnenkort opent PostNL nieuwe depots in Apeldoorn, Venlo, Amsterdam, Sittard en Heerlen. Het doel is om per locatie vijftig mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen. - Lees meer -

Oproep: input voor ontwikkeling app

“De Nederlandse arbeidsmarkt wordt steeds krapper, werkgevers kunnen potentiële werknemers steeds moeilijker vinden. Maar, tegelijkertijd zitten er ook genoeg werkzoekenden thuis die barrières ervaren bij het zoeken naar een geschikte baan. Deze mismatch willen wij oplossen! Vandaar dat De Normaalste Zaak, in samenwerking met Accenture, een initiatief is gestart: Een spel (mobiele app), waardoor je de persoonlijke kwaliteiten van een speler herkent en een profiel genereert die een werkgever te zien krijgt. Het spelen van dit spel kan fungeren als het volledige (of een deel van) sollicitatieproces. Wij zoeken werkgevers die willen meedenken over de ontwikkeling van deze app. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via info@denormaalstezaak.nl.

Aanpassing Wajong: werken en studeren meer stimuleren

Naar aanleiding van de beleidsdoorlichting van de Wajong, komt het kabinet met nieuwe maatregelen om Wajongers te stimuleren om te werken of studeren. Dit blijkt uit een brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli aan de Tweede Kamer. Door de nieuwe maatregelen worden de huidige Wajong-regelingen meer geharmoniseerd en moet de wetgeving eenvoudiger en overzichtelijker worden. - Lees meer -

3-meting Banenafspraak: eind 2017 weer meer werk voor mensen met beperking

In 2026 moeten bedrijven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben gemaakt voor mensen met een arbeidsbeperking, zo is in 2013 in het Sociaal akkoord afgesproken. Eind 2017 was het afgesproken aantal 33.000 extra banen. Het zijn er echter bijna 37.000 geworden, voor het leeuwendeel door extra banen bij werkgevers in de marktsector. - Lees meer -

Wetsvoorstel deactivering quotumheffing ingediend

Het eerder aangekondigde wetsvoorstel voor deactivering van de quotumheffing is bij de Tweede Kamer ingediend. Omdat de sector overheid in 2016 niet voldoende banen in het kader van de banenafspraak heeft gerealiseerd, wordt voor deze sector de quotumregeling geactiveerd.- Lees meer -

Leergang inclusief werkgeven 2018 - vooraankondiging

Dit jaar organiseert De Normaalste Zaak samen met Accenture en AWVN voor de derde maal de leergang inclusief werkgeven. Sprekers zullen kennis en inspiratie delen, maar de focus ligt op uw eigen casuïstiek.  - Lees meer -

Exclusief voor partners: kennissessie over maatschappelijke waarde

Op donderdag 27 september (15.00-17.30 uur) organiseren De Normaalste Zaak en ProVijf de kennisbijeenkomst ‘Maatschappelijke waarde’. Doel van deze bijeenkomst? Kennis delen over het creëren van maatschappelijk waarde / impact.

De middag is exclusief voor partners van De Normaalste Zaak en met name relevant voor grotere ondernemingen en bedrijven, die te maken hebben met social-returnverplichtingen. Meer informatie en aanmelden.

ThePostOnline interviewt Bert van Boggelen over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samen met Tinka van Vuuren, arbeids- en organisatiepsycholoog, werd kwartiermaker van De Normaalste Zaak Bert van Boggelen geïnterviewd over onder andere duurzame inzetbaarheid van mensen een psychische kwetsbaarheid. Het leverde een mooi gesprek op over stigma’s, talenten en kansen. - Lees meer -

Staatssecretaris Van Ark reikt Gouden Prokkels uit

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vrijdag in Utrecht de Gouden Prokkels uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor initiatieven die leiden tot een ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. In drie categorieën zijn de prijzen uitgereikt. - Lees meer

---

Regionaal Nieuws

Ook in juni waren de 99van-netwerken en hun themawerkgroepen weer heel actief. Zo organiseerde de themagroep Wet- en regelgeving van de 99vanUtrecht een praktijktafel en was er een geslaagde ontmoeting tussen leerlingen uit het praktijkonderwijs en Zwolse werkgevers. Bekijk hier het complete overzicht van de activiteiten.

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemers en werkgevers wordt inclusief werkgeven de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: bijna 600 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Verspreid deze flyer in uw eigen netwerk; en laat ons netwerk groeien!

In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:

Pré Wonen - Syndion - De wereld van Jansje - Rijkswaterstaat - Stichting Lotus College / SMAAKHaarlem - Herstelacademie Haarlem en Meer - Stichting Horeca Amerena - Falicicom Groep - McDonald's Utrecht - De Bibliotheek AanZet - ASA Campus - ARAG

---

Uitgelicht

Op onze site maken wij zichtbaar wat onze partners doen. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Er zijn korte kennismakingsverhalen:

• Sooda internetbureau: Ik hou van mensen met scherpe randjes

• GEJA Werkprojecten: voor heel veel mensen een noodzakelijk tussenstation

• De Kroon Facilitaire Diensten: Mensen zijn je kapitaal, daar moet je zuinig op zijn

Er zijn ook praktijkvoorbeelden - verhalen uit de praktijk van partners over hoe zij inclusief werkgeven.

Bent u partner van De Normaalste Zaak, en wilt u ook anderen inspireren met uw ervaringen, laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl.

---

Columns over de Banenafspraak

‘Op naar de 100.000 banen’ wil de banenafspraak vanuit verschillende perspectieven belichten en laat ondernemers, wethouders, dienstverleners, kandidaten, UWV en belangenbehartigers aan het woord. Iedereen vertelt vanuit zijn of haar persoonlijke betrokkenheid over de banenafspraak, en geeft tips aan werkgevers.

Lees de column van Kitty Jong, vice-voorzitter FNV: Loondispensatie maakt tweederangs collega’s.

Iedere vrijdag is op opnaarde100000.nl een column te lezen van iemand die zich inzet voor inclusief werkgeven. - Lees meer -

---
---

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jouw organisatie betrokken is bij
De Normaalste Zaak.