---

Nieuwsbrief Herfst 2018

 

Nieuws

De Normaalste Zaak: heldere focus op onze netwerken

De Normaalste Zaak is het netwerk van inclusieve werkgeversnetwerken en wil dat duidelijker uitdragen. Daarom maken we op onze website vanaf nu meer ruimte voor de netwerken en brengen alle netwerken samen onder één merknaam. - Lees meer -

Jobcoaching dialoogsessie: behoefte aan landelijke regels en kosten-batenanalyse

Om meer inzicht te krijgen in waarde, betekenis en knelpunten rondom jobcoaching, heeft Accenture een quick scan onder betrokken partijen uitgevoerd. De uitkomsten werden op 12 september – in het stadskantoor van Utrecht – uitvoerig besproken. De presentatie ging gepaard met een dialoogsessie waarbij onder meer werkgevers, UWV en jobcoaches oplossingsgericht in gesprek gingen.  - Lees meer -

Vierde dialoogsessie grote werkgevers en gemeenten over samenwerking

Werkgevers en vertegenwoordigers van gemeenten en arbeidsmarktregio’s kwamen op 26 september naar Utrecht met een missie: afspraken maken die ervoor zorgen dat het eenvoudiger wordt om mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst te nemen. De opbrengst? Veertig vervolgafspraken.  - Lees meer -

Project ‘Proeftuin: Partnerships voor meer banen’ van start

De Normaalste Zaak is samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een initiatief gestart om overheidswerkgevers, zoals ministeries en scholen, in partnership met opdrachtnemers in de facilitaire sector (zoals Asito, ISS en Facilicom) meer banen te kunnen laten realiseren binnen de banenafspraak. Mocht je interesse hebben om mee te doen: - Lees meer -

---

Algemeen nieuws

Plan voor loondispensatie van tafel

Op 6 september besloot het kabinet dat de regeling loondispensatie toch niet wordt ingevoerd. Het plan, opgenomen in het regeerakkoord, zou het voor werkgevers eenvoudiger maken om mensen met een beperking in dienst te nemen. Eerder gaf Bert van Boggelen tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer al aan dat werkgevers veel obstakels tegenkomen bij inclusief werkgeven, maar dat loondispensatie deze problemen niet per se oplost.  - Lees meer -

Banenmotie maakt overheid en marktwerkgevers samen verantwoordelijk

De Tweede Kamer heeft op 9 oktober de motie aangenomen die markt en overheid gezamenlijk verantwoordelijk maakt voor de vervulling van de banenafspraak. Ook willen de indieners dat de banenafspraak en quotumregeling worden aangepast, zodat het voor werkgevers bij zowel de markt als de overheid eenvoudiger wordt om banen te realiseren.  - Lees meer -

---

Regionaal Nieuws

Twents offensief gaat arbeidsmarktkrapte te lijf

Op 4 oktober was Twente Safety Campus het toneel voor het najaarsevent van de 99vantwente. Het event stond in het teken van Talenten uit Twente met als doel samen in een offensief de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Werkgevers gaven gehoor aan een collectieve oproep tot aansluiting bij een pact met scholen uit het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs, of een banenpool om gezamenlijk duurzame, inclusieve werkgelegenheid te creëren.  - Lees meer -

Praktijktafel in Drechtsteden

Op 26 november organiseert het regionale netwerk van De Normaalste Zaak Drechtsteden een praktijktafel rondom het thema ‘duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt’ voor jongeren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en Entree. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan werkgevers met scholen en publieke partijen in dialoog over knelpunten en oplossingen. Ook aanschuiven? Neem dan contact op met Lisa Molenaar: l.molenaar@awvn.nl.

Veel aandacht voor inclusie tijdens Industriedag Drechtsteden

Op 4 oktober vond de jaarlijkse Industriedag van de Werkgevers Drechtsteden plaats. Thema van de boottocht was ‘Ontwikkeling arbeidsmarkt, van nood naar deugd’. Ook Arie van den Herik van De Normaalste Zaak Drechtsteden monsterde aan voor deze netwerkdag op de Jules Verne. Hij overhandigde inspirerend spreker Jaap Bressers het eerste exemplaar van de publicatie ‘Kom in actie … gunt u uw organisatie inclusief werkgeven?’ - Lees meer -

Praktijktafel Utrecht: dialoog over top 3 thema’s inclusief werkgeven

Op 8 oktober kwam het netwerk van De Normaalste Zaak Utrecht bijeen om een vervolg te geven aan het werkgeversontbijt van 25 juni. Daaruit bleek dat met name drie thema’s meer aandacht behoeven, namelijk: privacywetgeving, verbreding van de doelgroep en vindbaarheid van kandidaten. Vertegenwoordigers van publieke en private partijen gingen in gemixte groepen met elkaar om de tafel. - Lees meer -

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemers en werkgevers wordt inclusief werkgeven de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: meer dan 600 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Verspreid deze flyer in uw eigen netwerk; en laat ons netwerk groeien!

In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:

McDonalds's Beverwijk - John's Wear - frsh.nl - Kentalis - Stroomlijn BV - Gemeente Zeist - TM Techniek - Sodexo B.V. - Joustra Stoelverzorgers

---

Uitgelicht

Op onze site maken wij zichtbaar wat onze partners doen. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Er zijn korte kennismakingsverhalen:

• Centric: Je moet je leven lang blijven leren, dat geldt voor iedereen

• Stichting Ons Tweede Thuis: Van werken voor naar werken met

• Kaliber Kunstenschool: Ruimte scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking

Er zijn ook praktijkvoorbeelden - verhalen uit de praktijk van partners over hoe zij inclusief werkgeven.

Bent u partner van De Normaalste Zaak, en wilt u ook anderen inspireren met uw ervaringen, laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl.

---

Columns over de Banenafspraak

‘Op naar de 100.000 banen’ wil de banenafspraak vanuit verschillende perspectieven belichten en laat ondernemers, wethouders, dienstverleners, kandidaten, UWV en belangenbehartigers aan het woord. Iedereen vertelt vanuit zijn of haar persoonlijke betrokkenheid over de banenafspraak, en geeft tips aan werkgevers.

Lees de column van Sharon Peters, arbeidsmarktadviseur: Samenwerking in de arbeidsmarktregio loont.

Iedere vrijdag is op opnaarde100000.nl een column te lezen van iemand die zich inzet voor inclusief werkgeven. - Lees meer -

---
---

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jouw organisatie betrokken is bij
De Normaalste Zaak.