Nieuwsbrief December 2018

 

---
---

Nieuws

Steeds pragmatischer, steeds duurzamer

2018 was een roerig en turbulent jaar: van de discussies over loondispensatie en het voornemen om rond de banenafspraak de scheiding tussen publiek en privaat op te heffen tot uiteindelijk het brede offensief van staatssecretaris Van Ark. 2018 kan je met, een beetje goede wil, het jaar noemen waarin werkgevers en overheden elkaar op het punt van de inclusieve arbeidsmarkt beter zijn gaan vinden. Het gesprek aan praktijktafels is op gang gekomen. De dialoog leidt tot praktisch werkbare oplossingen en beleid. Laten we ervoor zorgen dat we in 2019 grote stappen zetten en vooral heel veel mensen duurzaam aan het werk krijgen. - Lees de nieuwste blog van Bert van Boggelen -

MatchMagazine 2: zo komen werkgevers aan nieuwe medewerkers uit VSO- en PrO-onderwijs

Vorige week verscheen de tweede editie van het MatchMagazine van Ingeschakeld, het project dat de samenwerking tussen werkgevers en scholen voor VSO/PrO-leerlingen wil bevorderen, uitgevoerd door De Normaalste Zaak, AWVN en Edunova. Het magazine staat vol inspirerende verhalen over succesvolle, regionale samenwerkingen met allemaal hetzelfde doel: deze leerlingen zo snel en zo duurzaam mogelijk aan het werk te krijgen. - Lees meer -

Derde editie Leergang inclusief werkgeven succesvol afgerond

Na twee succesvolle edities van de Leergang inclusief werkgeven in 2016 en 2017 organiseerden De Normaalste Zaak, Accenture en AWVN dit jaar de derde editie. Deze leergang was anders dan haar voorgangers; geen vier halve dagen, maar drie hele dagen. Er was meer tijd voor intervisie, terugkoppeling van het huiswerk en het werken aan eigen casuïstiek door middel van individuele- en groepsopdrachten. Wederom waren er inspirerende sprekers uit de praktijk en de wetenschap. - Lees meer -

Design thinking workshop voor Ministerie van EZK

Op 15 november organiseerden Accenture en De Normaalste Zaak een Design Thinking Workshop voor medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat die affiniteit hebben met het onderwerp inclusie. De vraag die centraal stond was: hoe kunnen we de drempel verlagen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om een baan te vinden binnen de overheid? De cursus zorgde dankzij het creatieve aspect (hoe zou Disney of de maffia dit vraagstuk oplossen?) voor een goede energie en krijgt gegarandeerd een vervolg.

---

Algemeen nieuws

Van Ark: “Ik wil niet zo veel mogelijk boetes binnenhalen, ik wil mensen aan het werk helpen”

De avond voordat staatssecretaris Van Ark de brief over het breed offensief naar de Tweede Kamer stuurde, zond EenVandaag een item uit over inclusie op de arbeidsmarkt. De camera volgde Van Ark tijdens een bedrijvenbezoek in het zuiden van het land. Ze vertelde over haar plannen en haar kijk op de quotumregeling. Bert van Boggelen was ook mee op pad en hij vertelde wat hem opviel. - Lees meer -

UWV publiceert regionale trendrapportage banenafspraak

Het UWV heeft op 2 november de regionale trendrapportage gepubliceerd over het tweede kwartaal van 2018. De kwartaalrapportage geldt niet als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, die vindt eenmaal per jaar in december plaats. De doelstelling voor de viermeting, peilmoment eind 2018, is 43.500 extra banen ten opzichte van de nulmeting: 12.500 bij de overheid en 31.000 bij de markt. In totaal zijn er tot en met het tweede kwartaal van dit jaar 43.662 extra banen gecreëerd. - Lees meer -

Gevraagd: input werkgevers voor invulling maatschappelijke diensttijd

We staan aan de vooravond van een nieuw fenomeen: de maatschappelijke diensttijd voor jongeren. De maatschappelijke diensttijd (MDT) moet jongeren een eerste werkervaring bezorgen die ze nooit zullen vergeten. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) wil het plan samen met werkgevers en jongeren ontwikkelen om tot een waardevolle invulling voor alle betrokkenen te komen. VWS en AWVN zijn op zoek naar werkgevers die op 17 januari aanschuiven en mee willen denken of zelfs al ideeën hebben over de invulling van MDT. - Bekijk de video-oproep 'Praat mee over maatschappelijke diensttijd' -

---

Regionaal Nieuws

Van Ark onder de indruk van Praktijktafel Zwolle

Op 14 november organiseerde werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak een Praktijktafel bij Scania Production in Zwolle. Aan vijf tafels spraken ruim 50 ondernemers en vertegenwoordigers van publieke partijen over de belangrijkste problemen – en oplossingen – rond inclusief ondernemen. Aandachtige toehoorders waren staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) en de Zwolse wethouder René de Heer  - Lees meer -

Werkgevers helpen wethouders hun inclusie belofte waar te maken

Op 1 november organiseerde werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak Amersfoort een praktijktafel voor werkgevers, wethouders, VSO/PrO-scholen en beleidsmedewerkers en uitvoerders uit de arbeidsmarkregio Amersfoort. De deelnemers gingen met vijf wethouders uit de gemeenten Soest, Amersfoort, Leusden, Baarn en Woudenberg in dialoog over de coalitieakkoorden. Wethouders benoemden de belangrijkste punten rondom inclusie, diversiteit en participatie. - Lees meer -

Bijeenkomst over statushouders en intern opleiden door werkgevers

De themagroep kennisdeling van De Normaalste Zaak Utrecht organiseerde in november een bijeenkomst over statushouders. Diverse werkgevers kwamen bijeen om ervaringen te horen van een gezamenlijke pilot met Mitros, Bo-Ex en New Dutch Connections. Deze drie woningcorporaties startten een traject van twaalf weken waarin 24 statushouders/huurders van de woningcorporaties wegwijs zijn gemaakt in het diverse werk dat plaatsvindt bij woningcorporaties. - Lees meer -

Kennisdeelsessie: zó creëert PostNL werkgelegenheid voor mensen met een beperking

Amsterdam, Venlo, Apeldoorn, Almere en er volgen er nog meer. PostNL bouwt door het hele land pakkettensorteercentra om het groeiende aantal pakketten te kunnen blijven verwerken. PostNL wilde in deze centra graag mensen met een arbeidsbeperking aannemen. Als partner van De Normaalste zaak is Accenture benaderd om mee te denken over deze ambitie, met succes. “Het loopt boven verwachting”, vertelt Sipke Plat, senior projectmanager van PostNL. - Lees meer -

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemers en werkgevers wordt inclusief werkgeven de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: meer dan 600 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Verspreid deze flyer in uw eigen netwerk; en laat ons netwerk groeien!

In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:

Gerdie b.v. - Carintreggeland - Inntel Hotels Utrecht Centre - ProRail - Gemeente Leusden

---

Columns over de Banenafspraak

‘Op naar de 100.000 banen’ wil de banenafspraak vanuit verschillende perspectieven belichten en laat ondernemers, wethouders, dienstverleners, kandidaten, UWV en belangenbehartigers aan het woord. Iedereen vertelt vanuit zijn of haar persoonlijke betrokkenheid over de banenafspraak, en geeft tips aan werkgevers.

Lees de column van Daniëlle Schutgens, directeur van HandicapNL: Samenleving loopt honderdduizenden talenten mis.

Iedere vrijdag is op opnaarde100000.nl een column te lezen van iemand die zich inzet voor inclusief werkgeven. - Lees meer -

---

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jouw organisatie betrokken is bij
De Normaalste Zaak.