---

Jaaroverzicht 2018

 

2018 was een goed inclusiejaar

2018 was roerig en turbulent: van de discussies over loondispensatie en het voornemen om rond de banenafspraak de scheiding tussen publiek en privaat op te heffen tot uiteindelijk het brede offensief van staatssecretaris Van Ark. Tegelijkertijd stemmen de feitelijke inclusieve resultaten best tot tevredenheid. De aantallen uit de banenafspraak zijn ruimschoots gehaald. En de overheid blijkt steeds meer bereid om pragmatisch naar de eigen regelgeving en naar de werkgevers te kijken. Dit krijgt vorm in beleid dat gebaseerd is op in de praktijk geleerde lessen – eenduidige regels, gebaseerd op vertrouwen.  

Dit jaar, 2019, zullen we via onze praktijktafels en dialoogsessies gemeenten, WSP’s, UWV en inclusieve werkgevers samenbrengen met als doel betere samenwerking die leidt tot het sneller vinden en plaatsen van geschikte kandidaten met een beperking. Ook gaan we samen met een groep creatieve, initiatiefrijke voorlopers – de inclusieversnellers – meer werkgevers meetrekken naar de inclusieve arbeidsmarkt. En we gaan overheidswerkgevers helpen bij de realisatie van hun deel van de banenafspraak. Kortom, we gaan samen met overheid en overheidswerkgevers en met onze partners meedenken over en meewerken aan de nieuwe praktijk van inclusief werkgeven, naar het breedst mogelijke offensief.

Hieronder vind je een overzicht van wat wij met elkaar als werkgeversnetwerk in 2018 hebben gedaan om de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen.

---

Succesvolle praktijktafel met Tweede Kamerleden

De praktijktafel eind maart met Tweede Kamerleden en zo’n 70 partners over de praktijk van werven van en werkgeven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die we met en bij ABN AMRO in Amsterdam organiseerden was een succesvolle sessie. Deze heeft er o.a. zeer aan bijgedragen dat onze visie ‘ga uit van de praktijk, niet van de tekentafel’ in Den Haag niet alleen gehoord, maar ook meer en meer omarmd wordt.

Praktijktafel in Zwolle met staatssecretaris Van Ark

Half november organiseerden we bij Scania Production in Zwolle zo’n praktijktafel. Aan vijf tafels spraken ruim 50 werkgevers en vertegenwoordigers van publieke partijen over de belangrijkste problemen – en oplossingen – rond inclusief werkgeven. Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) was erbij. Ze kon zich helemaal vinden in de woorden van wethouder René de Heer: “Laten we de knelpunten bespreken,” zei De Heer. “Volgens mij is het een gezamenlijke opdracht voor werkgevers en overheid om te zorgen voor een wendbare en inclusieve arbeidsmarkt.”

Ook vertelde ze over haar ‘breed offensief’ is erop gericht om werken lonend te maken, om inclusief ondernemen te vereenvoudigen voor werkgevers. Ze noemde de praktijktafel een goede manier om werkgevers en overheid bij elkaar te brengen. “We werken immers aan het zelfde doel.”

Lees hier het complete verslag

Dialoogsessies over samenwerkingsafspraken

Afgelopen jaar hebben we samenkomsten georganiseerd tussen werkgevers en publieke partijen onder de noemer ‘Samenwerkingsafspraken’. Beide partijen zien de waarde en het belang van een betere samenwerkingsrelatie. Inclusieve werkgevers hebben en houden grote behoefte aan geharmoniseerde afspraken. En langs deze weg kwamen de partijen steeds een stapje verder in de samenwerking.

Zie o.a. Grote werkgevers en gemeenten plannen intensieve samenwerking en Project Samenwerkingsafspraken.

Veel activiteiten in de regio 

De Normaalste Zaak was in 2018 het meest actief in de arbeidsmarktregio’s Utrecht, Amersfoort, Twente, Zwolle en Drechtsteden. Er was veel aandacht voor inclusief werkgeven, niet in de laatste plaats door de inspirerende en energieke evenementen.

Zo was er in Dordrecht de mede door De Normaalste Zaak georganiseerde ‘Proeferij’, waar werkgevers en werkzoekenden elkaar in een ontspannen sfeer konden ontmoeten. Via o.a. een kwaliteitenspel, Jenga en een cv-check konden de kandidaten hun talenten laten zien. Ook was er de mogelijkheid om een profielfoto te laten maken, gaf de Kledingbank Zwijndrecht kledingtips en kon men samen hapjes maken.  

In Twente was er een door de DNZvanTwente (toen nog: 99vanTwente) en Werkplein Twente georganiseerde matchingdag in pretpark De Waarbeek, waarbij werkgevers (zichzelf en hun sector) en werkzoekende jongeren zich aan elkaar presenteerden. De oogst? In totaal ongeveer 50 matches (van goed kennismakingsgesprek tot afspraken voor stageplaatsen).

Verdere activiteiten, projecten en pilots in 2018

In 2018 organiseerden we met Accenture en AWVN de derde Leergang inclusief werkgeven. Verder voerden we samen met AWVN het project ‘Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid’ uit en met AWVN en Edunova het project ‘Ingeschakeld’, het verbinden van voortgezet speciaal onderwijsscholen / praktijkonderwijs (VSO/PrO) en werkgevers. Samen met Accenture ondersteunden we PostNL in zijn groeiambitie m.b.t. werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking bij de bestaande en nieuwe depots van PostNL Pakketten. 

Wet- en regelgeving, stand van zaken banenafspraak

Er was in 2018 heel wat beweging in regels: het loonkostenvoordeel (LKV) is geïntroduceerd, het opgelegde quotum kan gedeactiveerd worden, het onderscheid tussen werkgevers in markt (100.000) en overheidswerkgevers (25.000) verdwijnt en Van Ark kondigde nieuwe maatregelen aan via een ‘breed offensief’.

De Normaalste Zaak ziet gunstige ontwikkelingen. We zullen ons in 2019 blijven inzetten voor meer vertrouwen tussen de stakeholders, minder en uniforme regels voor werkgevers en voor maatregelen en activiteiten die leiden tot meer werkplekken voor meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Tot slot

In dit overzicht staan de belangrijkste activiteiten van afgelopen jaar. Wil je meer teruglezen? Kijk dan onder Nieuws en Blog en Verslagen.

---

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jouw organisatie betrokken is bij
De Normaalste Zaak.