Nieuwsbrief april 2019

 

---

Inclusie loont en dat is nu onweerlegbaar bewezen

Soms lees je een nieuwsbericht dat je hart sneller doet kloppen. Via Twitter, waar anders, werd ik geattendeerd op een rapport van Accenture. De Amerikaanse tak van dit adviesbureau vergeleek de financiële prestaties van inclusieve koplopers met hun minder inclusieve concurrenten. En wat bleek? Bedrijven die structureel werk bieden aan mensen met een arbeidsbeperking halen 28% meer omzet en 30% meer winst. - Lees de blog van Bert van Boggelen -

Hoe kan de werkgeversdienstverlening van WSP’s optimaal werken?

Op 16 april organiseerde de Normaalste Zaak samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een praktijktafel over de werkgeversdienstverlening van de publieke WerkgeversServicepunten (WSP’s). De praktijktafel bracht publieke en private partijen bijeen om gezamenlijk een beeld te vormen over de huidige dienstverlening en er werd gebrainstormd over verbeterpunten. - Lees meer -

Werkgevers en gemeenten werken aan de good practices van de toekomst

Om meer mensen aan het werk te helpen is het van belang dat werkgevers en gemeenten elkaar (beter) weten te vinden. Zo kunnen we samen meer duurzame banen realiseren. Op donderdag 21 maart organiseerden we samen met VNG en Op naar de 100.000 banen een werkconferentie waarbij wethouders van centrumgemeenten met vijftig inclusieve werkgevers in gesprek gingen over de toekomst van hun samenwerking.  - Lees meer -

---

Algemeen nieuws

Nu online: WerkWeb-Autisme

Begin deze maand is de online tool Werkwebautisme.nl gelanceerd. Het is een plek waar informatie voor werkgevers en informatie voor mensen met autisme die (willen) studeren of werken bij elkaar komt. DNZ-partner Carapax IT is technisch realisator van het portaal. We hebben de voor werkgevers interessante webpagina’s op een rij gezet. - Lees meer -

Regelhulp financieel cv

Heeft u al van de Regelhulp financieel cv gehoord? Deze tool maakt inzichtelijk welke (aantrekkelijke) financiële regelingen op een kandidaat-werknemer van toepassing zijn. Tevens kunnen ook werkzoekenden zelf werkgevers attent maken op de voordelen. Na het in kaart brengen van de persoonlijke situatie, kan hij of zij een uitdraai van het overzicht maken en meesturen met de motivatiebrief. - Lees meer -

---

Regionaal Nieuws

Drechtsteden: "Praktijktafels altijd zinvol!"

In Drechtsteden werd op 15 april met veel energie ervaringen en ideeën uitgewisseld rond het thema 'duurzame plaatsingen op de arbeidsmarkt voor jongeren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entree'. Er waren een hoop bekende gezichten en het opvallende daarbij was: zij gaven unaniem aan dat elke sessie weer iets nieuws voortbrengt. Het verslag verschijnt binnenkort op onze website. Bekijk het overzicht van al onze praktijktafels.

Utrechtse werkgevers aan de slag met functiecreatie

Een grote groep werkgevers uit de regio verzamelde zich op 12 maart bij Portaal voor een kennissessie vanuit De Normaalste Zaak Utrecht. Hester Dijkstra (UMC/Reinaerde) en Ellen Bijl (UWV) informeerden de groep over hun kennis en ervaring over functiecreatie en jobcarving. Ook ging de groep zelf aan de slag met de eerste stappen van functiecreatie. - Lees meer -

WerkgeversServicepunt zet regionale activiteiten van De Normaalste Zaak voort

Sinds 2016 brengen we het onderwerp ‘inclusieve arbeidsmarkt’ voortdurend onder de aandacht van werkgevers. Dit heeft in Zuid-Kennemerland en IJmond geresulteerd in een bovengemiddeld aantal plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking. Vanaf januari dit jaar heeft WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond de regionale activiteiten van De Normaalste Zaak overgenomen.  - Lees meer -

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemingen wordt inclusief werkgeven de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: meer dan 600 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. 

In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:

Rotterdams Philharmonisch Orkest - Keolis Nederland BV - Stedin - Emma at Work

---

Columns over de Banenafspraak

‘Op naar de 100.000 banen’ wil de banenafspraak vanuit verschillende perspectieven belichten en laat ondernemers, wethouders, dienstverleners, kandidaten, UWV en belangenbehartigers aan het woord. Iedereen vertelt vanuit zijn of haar persoonlijke betrokkenheid over de banenafspraak, en geeft tips aan werkgevers.

Lees de column van Beppie van den Bogaerde, hoogleraar Nederlandse Gebarentaal aan de Universiteit van Amsterdam en lector Dovenstudies aan de Hogeschool Utrecht: De omgeving creëert de beperking.

Iedere vrijdag is op opnaarde100000.nl een column te lezen van iemand die zich inzet voor inclusief werkgeven. - Lees meer -

---
---

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jouw organisatie betrokken is bij
De Normaalste Zaak.