Nieuwsbrief oktober 2020

---

Hoewel het soms lijkt alsof de wereld een beetje stilstaat, proberen we nog steeds op allerlei manieren een beweging voorwaarts te maken. In deze nieuwsbrief zetten we onze acties van afgelopen tijd op een rij en vertellen we waar we ons de komende tijd op gaan richten.

---

Reactie op besluit en regeling inburgering

Afgelopen zomer is de nieuwe Wet inburgering aangenomen door de Tweede Kamer. Op 2 september jl. ging een aanvullend ontwerpbesluit- en regeling in internetconsulatie. De Normaalste Zaak is ervan overtuigd dat werk onmisbaar is bij een inburgeringstraject. Wij pleiten er daarom voor dat nieuwkomers in een vroege fase van inburgering al aan het werk kunnen. In onze reactie op de internetconsultatie lichten we toe wat hiervoor nodig is. - Lees hier onze reactie -

Reactie op wetsvoorstel Breed offensief

Vorige week stuurde De Normaalste Zaak een brief naar de Tweede Kamercommissie voor SZW over het wetsvoorstel over de uitvoering van het Breed offensief dat de Kamer begin november zal behandelen. Onze eerste boodschap is: voer de wijzigingen zo snel mogelijk in! Maar we zien ook verbeterpunten. We vinden dat voorzieningen en instrumenten niet alleen beschikbaar moeten zijn voor mensen die onder de P-wet vallen, maar voor iedereen die deze nodig heeft. -De gehele brief is hier te lezen -

Oproep: extra stappen nodig

Wij hebben er vertrouwen in dat het Breed offensief zal bijdragen aan duurzaam werk voor mensen die onder de banenafspraak vallen. Maar zolang de coronacrisis nog een feit is, zien wij dat er stevige, extra stappen nodig zijn om ‘inclusiemeters’ te kunnen maken. Daarom hebben we samen met Op naar de 125.000 banen de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitdagingen en behoeften die inclusieve werkgevers juist in deze onzekere tijd ervaren. Ruimhartigheid rondom regelingen en ondersteuning is daarbij cruciaal. - Lees meer -

---

Update projecten

Onze projecten en de initiatieven waar we bij betrokken zijn gaan uiteraard ook ‘gewoon’ door, zij het soms in een iets andere vorm of met aangepaste focus.

• Binnenkort publiceren we de vernieuwde handreiking Partnerships voor meer banen; een klikbare pdf waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe organisaties hun inkoopkracht (beter) kunnen benutten. Ervaringsverhalen zijn daarbij onmisbaar, zoals die over de samenwerking tussen Sodexo en de DJI die samen ex-gedetineerden aan het werk helpen.

• Binnen het project Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid blijft ‘preventie van uitval door psychische klachten’ een belangrijk thema. AWVN en DNZ willen inzicht krijgen in de actuele stand van zaken rond dit thema bij werkgevers: vragen, knelpunten en praktijkvoorbeelden. Daarom vragen wij werkgevers om deze korte vragenlijst in te vullen. De kennis die er al is en deze nieuwe inzichten en voorbeelden delen we de komende tijd in verschillende regionale praktijktafels Preventie en tijdens de landelijke kennissessies op 10 november en 8 december.

• Inmiddels is het al bíjna de normaalste zaak geworden dat onze partners elkaar niet in levenden lijve, maar online treffen. Tijdens onze uitwisselingssessies behandelden we (ook in de toekomst terugkerende) thema’s als baancreatie, discriminatie op de werkvloer en inclusief werkgeven in coronatijd. Vanuit de sessie over het thema ‘diversiteit’ is zelfs een Doe-netwerk ontstaan.

Doe-netwerk gelijke kansen van start

Gelijke kansen op werk en op de werkvloer, hoe bereik je dat? Dit vraagstuk vormt het fundament onder het ‘Doe-netwerk gelijke kansen’, waarvan De Normaalste Zaak en Diversiteit in bedrijf in september de eerste sessie organiseerden. De bijna 20 aangesloten werkgevers gingen na een korte kennismakingsronde direct over naar het doel dat elk van hen wil bereiken; van gelijke kansen bij recruitment tot draagvlak in de organisatie. Nog enkele geïnteresseerden kunnen zich bij dit eerste doe-netwerk aansluiten. Is de belangstelling groter, dan vormen we een tweede groep. -Lees meer -

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemingen wordt inclusief werkgeven de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven en organisaties zich aansluiten: meer dan 600 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. 

In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:

2TestIT - SpeakSee - Social Impact Maker BV - Gemeente Ede

---
---

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jouw organisatie betrokken is bij
De Normaalste Zaak.