AAFM Facility Management: Elke plaatsing is er een


aafm

Bij AAFM Facility Management kunnen klanten een volledig pakket aan facilitaire dienstverlening inkopen. AAFM functioneert als intermediair en laat de ingekochte diensten uitvoeren door andere bedrijven. “Dat plaatst ons in de ideale positie om de hele keten inclusiever te maken,” zegt operationeel directeur Alexander Lindeboom.

Dat AAFM als intermediair fungeert, betekent niet dat het bedrijf niet meer betrokken is bij de dienstverlening. Op alle klantlocaties is een facilitair manager aanwezig die de werkzaamheden controleert. “Van onze 350 medewerkers zijn er 50 actief op het hoofdkantoor en is de rest op locatie actief voor de klant.”

Inclusieve katalysator

Via de facilitaire pakketten die AAFM aan klanten levert, zijn er jaarlijks circa 3.500 schoonmakers, beveiligers en andere facilitaire dienstverleners aan het werk. Dat plaatst AAFM volgens Lindeboom in een ideale positie om als inclusieve katalysator te fungeren. “Wij kunnen vraag en aanbod in de keten bij elkaar brengen en er zo voor zorgen dat er banen worden gecreëerd of opengesteld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Toen Lindeboom de reactie van veel ondernemers op de Quotumwet hoorde, voelde hij een groeiende ergernis. Hij besloot die ergernis om te zetten in iets positiefs en de positie van AAFM te gebruiken om het Nederlandse bedrijfsleven een beetje inclusiever te maken. “Wij zijn een mensenbedrijf en kennen het belang van goede werknemers. Ik geloof dat we in Nederland niemand buiten moeten sluiten en veel meer naar de mogelijkheden van mensen zouden moeten kijken.”

Leerfase

Dat doet AAFM voorlopig door het gesprek aan te gaan met opdrachtgevers en met de bedrijven die de facilitaire diensten uitvoeren. Hij krijgt wisselende reacties op zijn voorstellen. “We zijn nog in de leerfase, maar we beginnen niet op nul. Veel van onze opdrachtgevers geven al invulling aan social return bijvoorbeeld. Tot nu toe is het een beetje trekken en duwen, maar ik ben ervan overtuigd dat we genoeg werkgevers vinden om onze doelen te bereiken.”

En Lindeboom is geen man die de lat laag legt. In het lopende jaar 2015 wil hij 50 werkplekken in de keten hebben gecreëerd. “Je moet een doel hebben om naar te streven, maar elke plaatsing is er een. Die kunnen we vervolgens weer als best practice gebruiken om andere werkgevers te overtuigen.”

Zulke best practices wil AAFM volgens Lindeboom ook in eigen huis gaan verzorgen. Op dit moment zijn er al meerdere medewerkers met een beperking, maar die willen eigenlijk zelf helemaal niet zo gelabeld worden. Daarnaast wil Lindeboom nieuwe functies creëren voor mensen uit de doelgroep. “Ik heb al concreet drie à vier plekken op het oog, bijvoorbeeld bij de administratie en de receptie. Daar gaan we kandidaten bij zoeken. Al onze medewerkers staan daar achter, omdat alle AAFM’ers overtuigd zijn dat iedereen mee moet kunnen doen.”

Lees de partnerpagina van HEYDAY Facility Management.