Omgaan met diversiteit


Uw werknemers verschillen allemaal van elkaar en hebben allemaal hun eigen ‘gebruiksaanwijzing’. Bij de collega met een arbeidsbeperking is zijn gebruiksaanwijzing ook gevormd door zijn specifieke aandoening.

De een is misschien lichtgeraakt, de ander is altijd vrolijk en weer een ander ontduikt graag de spelregels van het bedrijf. De een werkt heel precies, de ander snapt nooit meteen wat u bedoelt, en een derde houdt niet zo van veranderingen. Ook de nieuwe collega met een arbeidsbeperking heeft zijn eigen ‘gebruiksaanwijzing’, net als de rest.

Invloed van de arbeidsbeperking

Als inclusief ondernemer helpt het u als u deze gebruiksaanwijzing kent, dan kunt u er op inspelen en voorkomt u problemen in het werk. Blijf wel zien dat iedere werknemer verschillend is. Onderstaande indeling is alleen een hulpmiddel om u op weg te helpen de juiste aanpak te kiezen bij medewerkers.

In Wat maakt de werknemer kwetsbaar staat een uitleg over de specifieke kwetsbaarheid die werknemers met een arbeidsbeperking kunnen hebben op het gebied van leren, gedrag, zelfredzaamheid en de mate van zekerheid die het werk biedt. Hieronder staat bij de verschillende ‘typen’ kwetsbaarheden wat u als leidinggevende kunt doen.

Zelfredzame medewerker
Medewerker met gedragsproblematiek
Medewerker met een beperkt lerend vermogen
Specialist
Zekerheidszoekende medewerker

Checklists per aandoening

In het verleden zijn al veel ‘checklists’ ontwikkeld voor het omgaan met specifieke aandoeningen, zoals handreikingen voor werknemers met autisme, ADHD, een verstandelijke beperking of een psychische aandoening. Voorbeelden zijn:

Overigens is niet iedereen gelukkig met de koppeling van een specifieke aandoening aan instructies voor de omgang. Checklists kunnen erg generaliserend zijn. Het is daarom belangrijk om hier heel zorgvuldig mee om te gaan.

Handreiking over ervaringsdeskundige met autisme interessant voor werkgevers

Onlangs publiceerde Vanuit Autisme Bekeken de handreiking ‘Inzet ervaringsdeskundige met autisme’. Ook voor werkgevers die mensen met autisme in dienst hebben of willen nemen een interessante publicatie.
U kunt ‘Inzet ervaringsdeskundige met autisme’ hier downloaden.

Wat is het nut van checklists?

Checklists bieden aandachtspunten waar u met uw werknemer over kunt praten. Belangrijk is dat u uw medewerker niet in de checklist probeert te passen, maar dat de lijst een open gesprek op gang brengt. Ga er bijvoorbeeld niet van uit dat een medewerker met autisme behoefte heeft aan een vaste dagindeling omdat dit op de checklist staat. Maar u kunt wel vragen of een vaste structuur die persoon misschien helpt. En zo ja, hoe jullie dat dan samen kunnen invullen. Blijf nieuwsgierig naar die individuele persoon tegenover u, en los eventuele issues samen op!