Draagvlak organiseren


Het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking is een verandering die meestal van bovenaf wordt opgelegd. Het personeel ziet de voordelen daardoor niet meteen.

Voorbeelden van primaire reacties op de komst van mensen met een arbeidsbeperking:

 • “Het zijn mensen die je aan de hand moet meenemen”
 • “Ze kosten extra begeleiding, extra aandacht en extra tijd”
 • “Ze kunnen niet alles“
 • “Die mensen zijn niet flexibel“
 • “Ze passen niet in mijn team“

Om draagvlak te creëren moet u een goed beeld hebben van de ideeën die in uw organisatie leven over ‘mensen met een arbeidsbeperking’. Vervolgens kunt u die ideeën waar nodig ontkrachten met de juiste overtuigingsstrategieën. Er zijn vijf dingen waar u mee aan de slag moet.

1. Heldere visie & verantwoordelijkheid

Voordat u  draagvlak kunt creëren, heeft u een duidelijke visie nodig over inclusief ondernemen. Die visie moet ook vertaald zijn in doelstellingen en een aanpak. In kleine bedrijven is dit een concreet verhaal van de directeur. Grotere bedrijven leggen hun ambities vast. Maak de ‘beslissers’ in uw organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen. Geef ook in de prestatienormen van de leidinggevenden aandacht voor het realiseren van deze plannen.

2. Communicatie

Maak direct duidelijk dat de komst van werknemers met een arbeidsbeperking niet kan en mag leiden tot een verminderde productie, verminderde klanttevredenheid en een hogere werkdruk voor de collega’s. Sterker nog, het moet juist leiden tot waardecreatie (zie voor het bedrijfseconomisch perspectief: Wat heb ik eraan?). De kunst is om te laten zien dat succesvolle integratie kán.

De communicatie kan helder maken:

 • Waarom de organisatie inclusief wil worden
 • Welke stappen daarvoor gezet worden
 • Wat dat betekent voor de organisatie en het personeel

Zorg ervoor dat iedereen deze boodschap kan zien of horen. Verspreid de boodschap bijvoorbeeld via:

 • Workshops voor leidinggevenden
 • Papieren en digitale media
 • Individuele gesprekken met de ondernemingsraad
 • In teamvergaderingen
 • Persoonlijke verhalen van mensen met een beperking
 • Ambassadeurs, benut andere bedrijven die al ervaring opdeden

3. Meedenken

Laat uw personeel meedenken over de veranderingen en doe vervolgens ook daadwerkelijk iets hun inbreng. Meedenken houdt ook in dat het personeel vragen kan stellen en dat u de tijd neemt om die vragen zorgvuldig te beantwoorden. Medewerkers hebben vaak praktische oplossingen of signaleren bestaande knelpunten. U versterkt het draagvlak door hun kennis te benutten.

4. Klein beginnen

Klein beginnen en successen verspreiden blijkt effectief. Begin bijvoorbeeld met één persoon met een arbeidsbeperking op een afdeling en laat zien welke meerwaarde deze persoon voor de organisatie heeft. Die eerste afdeling moet een enthousiaste manager of leidinggevende hebben, anders gaat het bij voorbaat niet lukken. Gebruik de collega’s met praktijkervaring als interne ambassadeurs.

5. Succesvolle voorbeelden delen

Voorbeelden werken vaak aansprekend om te laten zien ‘dat het kan’. Zoek voorbeelden die aansluiten bij de belevingswereld van de mensen in de organisatie bij wie het draagvlak moet ontstaan. De partners van De Normaalste Zaak bieden vele voorbeelden uit verschillende sectoren.

Nodig leidinggevenden of uitvoerenden van andere organisaties uit om over hun ervaringen te vertellen of organiseer een werkbezoek. Dit heeft meer effect dan een verhaal van een externe expert. Uw medewerkers herkennen zich meer in deze ‘collega’s’. Dit motiveert en helpt hen om zelf ook mogelijkheden te gaan zien.

Hoe meer succesvolle voorbeelden, hoe groter de kans dat u overtuigt. Bij een of enkele voorbeelden denken mensen ‘dat het in die ene situatie wel kan maar bij ons niet’. Bij veel voorbeelden kan dat niet meer.

Creëer een win-win

De sleutel tot succes zit bij draagvlak creëren in het realiseren van een win- win situatie: voor uw organisatie en voor de persoon met een arbeidsbeperking die nu niet werkt omdat hij niet in bestaande vacatures past.