Maatlat inclusief ondernemerschap


In de VS werken miljoenen bedrijven aan hun inclusief ondernemerschap. De benchmark die zij daarvoor gebruiken hebben we voor u vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie.

Vooralsnog is het geen officiële benchmark. We weten wel zeker dat alle belangrijke aspecten van inclusief ondernemen er in zitten. De benchmark gaat over inhoud en omvat geen aspecten die te maken hebben met lokale wet- en regelgeving.

Wat moet u doen?

U stelt samen met anderen in de organisatie vast hoe het staat met de verschillende onderdelen van de maatlat. Er is geen ‘goed of slecht’ aan de maatlat. Het gaat er om dat u een beeld krijgt hoe het staat met de verschillende aspecten die te maken hebben met inclusief beleid. Op basis daarvan kunt u kijken waar u mee aan de slag wilt om ‘meer inclusief’ te worden.

Bekijk de Maatlat Inclusief Ondernemerschap