Communicatie


Communicatie helpt om te verbinden, te groeien, invloed uit te oefenen en een beweging op gang te brengen. Communicatie is dus geen doel op zich maar wel een voorwaarde voor succes. In dit hoofdstuk geven we handvatten om goede keuzes in de communicatie te maken en vragen die je jezelf kunt  stellen.

Missie en doelstellingen
Propositie
Doelgroepen
Middelen

Communicatie in de praktijk

Als de missie en de doelstellingen duidelijk zijn en ook de propositie, doelgroepen en middelen in kaart zijn gebracht, kan gestart worden met communicatie met deelnemers en potentiële deelnemers. Dit zijn de meest gestelde vragen over communicatie in de praktijk:

Hoe communiceren we als netwerk met onze deelnemers?
Hoe kunnen we communicatie inzetten om deelnemers te werven?
Hoe kunnen we onze eigen deelnemers inzetten als ambassadeurs voor het netwerk?
Hoe kunnen we communicatie inzetten om invloed uit te oefenen op regelgevers?
Hoe kun je communicatie inzetten om je positie en rol regionaal te versterken?
Hoe kunnen deelnemers elkaar bereiken?