Wat is het doel van ons netwerk?


Het starten van een netwerk begint met nadenken over de missie en de doelstellingen van het netwerk. Je moet een plan hebben. In dit hoofdstuk lees je hoe je een netwerk voor en door werkgevers kunt organiseren en optimaal kunt inspelen op de behoefte van deelnemers.

De vier fasen van een netwerk

 1. Initiatiefase
  Begin. Start als initiatiefnemer daar waar de energie zit en zoek gelijkgestemde werkgevers die mee willen denken over het netwerk. Bepaal waar de energie zit door aan collega werkgevers te vragen wat zij nodig hebben om inclusief te werkgeven. Probeer aan die behoefte te voldoen voor een succesvolle start.
 2. Opstartfase
  Bepaal met elkaar waarom dit netwerk er moet komen en wat de doelstellingen zijn. Bespreek ook waar je ‘van bent’ en wat niet bij het netwerk hoort. Dit hangt allemaal af van de specifieke behoeften van de regionale deelnemers. Stel de vraag wat de toegevoegde waarde van het netwerk in de regio is. In deze handreiking vind je verschillende tools voor de opstartfase: te stellen vragen, voorbeelden van behoeften, stakeholdersanalyse en inventarisatie van spanningsvelden.Zijn missie en visie bepaald, dan kan de groep gaan bepalen welke structuur, financiering en activiteiten opgezet moeten worden en hoe deze moeten worden ingericht. De opstartfase kan lang duren. De uitdaging is om niet te snel door te gaan. Meer tijd nemen zorgt voor een goed fundament onder je netwerk en vergroot de kans van slagen.
 3. Volwassenheidsfase
  Als het netwerk de volwassenheidsfase bereikt begint het pas echt. De uitdaging is om een duurzaam netwerk te behouden. Dit lukt door naast de basispropositie continu in te spelen op de behoefte van de deelnemers. Dit vraagt veel van de rol van de kerngroep en netwerkmanager (zie hoofdstuk 3) en van het type activiteiten en werkvormen (zie hoofdstuk 5).
 4. Teruggangsfase
  Wanneer er geen behoeften meer zijn (het uitvoeringsproces loopt geweldig, iedereen is duurzaam up to date en weet elkaar te vinden en er zijn geen best practices meer uit te wisselen) kan het netwerk in theorie ophouden te bestaan. De missie van een inclusieve arbeidsmarkt is dan gerealiseerd. In de praktijk zijn deze netwerken voorlopig nog niet gezien!

 

Figuur. Het opzetten en uitvoeren van een werkgeversnetwerk 

Vragen om te helpen bij het bepalen van missie en doelstellingen
Inventarisatie van de spanningsvelden in een netwerk
Het basisaanbod van het netwerk

Extra informatie