Werkvormen


Meetings voor directeuren
Werkgroep oprichten voor (specifieke) functionarissen
Kennissessies
Onderzoek
Bedrijfsbezoek
Bieden van (activiteiten) overzicht
Vraagbaakfunctie
Intervisie & coaching
Themawerkgroepen
Workshops
Delen van ervaringen en good practices
Praktijktafel
Ontmoetingen met sociale firma's of andere derden
Meet & Greets met kandidaten of bemiddelaars
Samenwerking met derden of andere netwerken
Activiteiten rond deelnemerswerving
Kennismaking(sgesprekken)