Wetgeving in de praktijk


De toepassing van wetgeving is in de praktijk nog vaak complex. Het vereist een goede samenwerking in de uitvoering tussen u als werkgever en medewerkers van UWV of de gemeente. Dit vraagt om blijvende aandacht.

Stappenplannen

Er zijn diverse manieren om ervoor te zorgen dat meer werknemers met een beperking kunnen werken. We werken vier soorten arbeidsrelaties voor u uit:

Blijft u quotum-proof?

De status van uw werknemer kan veranderen. In dat geval moet u een nieuwe medewerker uit de doelgroep in dienst nemen om aan de Banenafspraak te blijven voldoen.
Zo zal UWV de komende jaren alle mensen met een Wajong-status opnieuw beoordelen. Een wajonger die zelfstandig het minimumloon kan verdienen, telt volgens de huidige afspraken nog maximaal twee jaar mee voor de banenafspraak.

Dialoog met overheid over uitvoerbaarheid

Partners van DNZ zoeken de dialoog met politiek en overheid in het belang van uitvoerbare regelingen vanuit het perspectief van werkgevers. Door zichtbaar te maken wat wel werkt en waar belemmeringen zitten kunnen we gezamenlijk verbeteringen realiseren.