Werk anders organiseren


U wilt aan de slag met inclusief werkgeven: werkgelegenheid bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. En daarmee optimaal gebruikmaken van de diversiteit en talenten van mensen. 

Iedere baan telt

Iedere baan telt. Als u een bestaande vacature open stelt of een functie aanpast (job carving), werkt u al aan een inclusievere arbeidsmarkt. Zie voor meer informatie: Functies open stellen.

Maar er is meer nodig: werkprocessen anders organiseren

Het anders organiseren van werkprocessen kan veel structurele banen opleveren voor mensen met een arbeidsbeperking. De inclusieve ondernemer doet dit vanuit winstperspectief. De herinrichting levert dan niet alleen sociale winst op, maar ook bedrijfseconomische winst.

Functies en werkprocessen zijn de laatste jaren steeds complexer geworden. Veel mensen met een arbeidsbeperking kunnen prima delen van die complexe functies uitvoeren, maar niet het geheel. Bij deze aanpak hergroepeert u bestaande taken in nieuwe functies. Een deel van die nieuwe functies sluit aan op de capaciteiten en behoeften van mensen met een arbeidsbeperking.

Gezonde business case

Een herinrichting van bedrijfsprocessen kan goed samengaan met oog voor de bedrijfseconomische kant. Zie hiervoor: Business case.

Hoe doet u dit?

Twee beproefde manieren om banen te scheppen door het werk anders in te delen zijn:

  • Functies creëren: herverdeling van taken binnen het bedrijf.
  • Werkprocessen uitbesteden: het werk zo inrichten dat hele werkprocessen door mensen met een arbeidsbeperking kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld in samenwerking met een SW-bedrijf of gespecialiseerde ondernemingen en sociale firma’s die betaald werk bieden aan werknemers met een arbeidsbeperking.