Business case berekenen


Een inclusieve werkgever staat open voor mensen met een arbeidsbeperking, in dienst of met een detacheringsconstructie. Niet als extra kostenpost, maar binnen een gezonde winst- en verliesrekening.

De lijst met bedrijven die de voordelen weten van de inzet van mensen met een arbeidsbeperking, is groot. Op Onbeperkt ondernemen kunt u op soorten functies een scala aan voorbeelden vinden. Via ons partneroverzicht vindt u ondernemers bij u in de regio en sector.

Business case berekenen

In hoofdstuk 4 en 5 van de brochure Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief vindt u alle aspecten waarmee u rekening kunt houden als u de kosten en baten voor uw bedrijf wilt vaststellen. U vindt er kengetallen en een opsomming van aspecten die van belang zijn om de kosten in kaart te brengen: loon, onkosten, structurele kosten en risico’s.

Praktische tools vindt u op de website van SBMC, namelijk:

  • Enkele uitgewerkte voorbeelden van financiële business cases.
  • Een rekenmodel met invulinstructie.

De rekentool helpt u om de kosten en baten van het in dienst nemen of detacheren van mensen met een arbeidsbeperking vast te stellen.

Voorbeeld van het berekenen van een business case

Voorbeeld van een business case
De financiële uitwerking van deze business case

Advies of hulp nodig?

Voor advies of hulp kunt u terecht bij experts bij u in de regio: het SW-bedrijf, UWV of re-integratie-expert heeft kennis om met u inzicht te krijgen in de business case.