Business case berekenen


Een inclusieve werkgever staat open voor mensen met een arbeidsbeperking, in dienst of met een detacheringsconstructie. Niet als extra kostenpost, maar binnen een gezonde winst- en verliesrekening.

De lijst met bedrijven die de voordelen weten van de inzet van mensen met een arbeidsbeperking, is groot. Op Onbeperkt ondernemen kunt u op soorten functies een scala aan voorbeelden vinden. Via ons partneroverzicht vindt u ondernemers bij u in de regio en sector.

Business case berekenen

In hoofdstuk 4 en 5 van de brochure Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief vindt u alle aspecten waarmee u rekening kunt houden als u de kosten en baten voor uw bedrijf wilt vaststellen. U vindt er kengetallen en een opsomming van aspecten die van belang zijn om de kosten in kaart te brengen: loon, onkosten, structurele kosten en risico’s.

Praktische tools vindt u op de website van SBMC, namelijk:

  • Enkele uitgewerkte voorbeelden van financiële business cases.
  • Een rekenmodel met invulinstructie.

De rekentool helpt u om de kosten en baten van het in dienst nemen of detacheren van mensen met een arbeidsbeperking vast te stellen.

Voorbeeld van het berekenen van een business case

Voorbeeld van een business case

Een bedrijf dat zich bezighoudt met restauratie, renovatie, onderhoud, steigerbouw en isolatie binnen de bouw, mikt op kwaliteit en is erkend restauratie voegbedrijf. Van belang is dat de vaktechnisch geschoolde medewerkers maximale productiviteit kunnen maken en zich niet hoeven bezig te houden met randvoorwaardelijke werkzaamheden.

Een jobcreator analyseert het bedrijf. Zijn conclusie: enkele taken die nu worden uitgevoerd door vaktechnisch geschoolde medewerkers kunnen ook door medewerkers met een arbeidsbeperking zonder kwalificatie worden gedaan. Het betreft vooral de voorbereidende werkzaamheden voor het voegen en de nazorg. De functie van assistent voeger wordt gecreëerd. De assistent voeger komt uit een sociaal werkbedrijf, die hem detacheert en voor de overige kosten van de medewerker een vergoeding van de overheid ontvangt.

De vaktechnisch geschoolde medewerkers halen nu een hogere productiviteit, zeker tijdens de piekperiode. Een deel van hen vindt het prima om alleen met hun vak bezig te zijn, enkele van hen missen de afwisseling. Waar mogelijk wordt meer afwisseling voor hen gerealiseerd. Een extra voordeel voor het bedrijf is de inzet van ´social return´: het werken met medewerkers met een arbeidsbeperking vergroot hun kansen bij openbare aanbestedingen. Een onverwachte meevaller voor het bedrijf.

De financiële uitwerking van deze business case
Besparing loonkosten reguliere medewerker op hoger niveau:€ -33.000,-
Besparing vanwege voordeel MVO aspect: handweging 10% van loonkosten:€ -3.000,-
Loonkosten/Inleenvergoeding voor medewerker met een arbeidsbeperking:€ +16.000,-
Begeleidingskosten boven regulier: € +9.000,-
Investeringskosten in opstart begeleiding:€ +3.000,-

Jaarresultaat:

€ +8.000,-

Advies of hulp nodig?

Voor advies of hulp kunt u terecht bij experts bij u in de regio: het SW-bedrijf, UWV of re-integratie-expert heeft kennis om met u inzicht te krijgen in de business case.