Functies creëren


Het doel van functiecreatie voor bedrijven is om personeel efficiënter in te zetten, en waar mogelijk goedkoper. Uitgangspunt is dat functiecreatie niet ten koste gaat van de productie. Er wordt gewerkt aan een win-winsituatie, waarbij functiecreatie leidt tot een hoger rendement.

U kunt nieuwe functies creëren door bestaande werkprocessen anders in te richten. De meer gekwalificeerde medewerkers gaan zich bijvoorbeeld volledig richten op hun kerntaken. Medewerkers met een arbeidsbeperking nemen de ondersteunende taken over. Deze taken zijn voor hen juist de kerntaken van hun functie.

Wat is hiervoor nodig?

 • Commitment van het management om de mogelijkheden voor functiecreatie te onderzoeken.
 • Een positieve houding van leidinggevenden tegenover mensen uit de doelgroep.
 • Een deskundige die de mogelijkheden hiervoor kan onderzoeken.
 • Het vaststellen van de win-win situatie. Wat is de meerwaarde van het anders inrichten van werkprocessen en het herverdelen van takenpakketten?
 • De nieuwe functieprofielen vastleggen.
 • Een passende beloning of salarisschaal bij de nieuwe functie vaststellen.

Kandidaten vinden

Is functiecreatie mogelijk? Dan kunt u zich daarna richten op het aannemen van een of meerdere werknemers met een arbeidsbeperking.  Zie daarvoor de informatie in Werving en selectie.

Externe hulp

 • U kunt externe hulp inschakelen voor begeleiding in de oriëntatiefase en uitvoering van functiecreatie.
 • U kunt externe jobcreators inzetten om de mogelijkheden in uw bedrijf te laten onderzoeken.
 • U kunt aan externe deskundigen vragen om u hierin te laten trainen, zodat u het zelf kan doen.

Wie kan helpen?

Op dit moment hebben Locus, Cedris, SBCM, UWV en USG Restart de meeste ervaring hiermee. Functiecreatie is een nieuw vakgebied. Er zijn kwaliteitsverschillen. U kunt bijvoorbeeld vragen naar referenties van collega-werkgevers die hier al mee bezig zijn geweest.

Verschillende termen voor het creëren van functies

Er zijn veel namen in omloop die deels over hetzelfde gaan. U kunt tegenkomen:

 • Jobcarving: het anders indelen van bestaand werk, om deze geschikt te maken voor één kandidaat die in beeld is.
 • IHW: Inclusief Herontwerp van Werkprocessen, uitgevoerd door UWV. U krijgt hierdoor inzicht in taken die door Wajongeren kunnen worden uitgevoerd. De doelgroep waarvoor de functie wordt gecreëerd is dus groot, waardoor de duurzaamheid van de invulling van de functie is gegarandeerd.
 • Functiecreatie: het anders inrichten van bedrijfsprocessen en het afsplitsen van taken, waardoor hoger geschoold personeel beter kan worden ingezet voor het werk waarvoor ze zijn opgeleid. Het doel van functiecreatie voor bedrijven is om personeel efficiënter in te zetten. Waar mogelijk goedkoper, zonder dat dit ten koste gaat van de productie en zo mogelijk wel met een hoger rendement. De doelgroep waarvoor de functie wordt gecreëerd is groot, waardoor de duurzaamheid van de invulling van de functie is gegarandeerd.

Praktijkvoorbeelden

Op de website van SBCM staan voorbeelden van functiecreatie. Ook bij de partners van De Normaalste Zaak zijn goede voorbeelden te vinden (zie Praktijkvoorbeelden en Kennismaking). De NS heeft in 2014 een pilot afgerond; meer informatie vindt u in de Handreiking Functiecreatie bij NS. En Nuon is in 2015 gestart met een pilot.

Voorbeelden van functies die zijn gecreëerd met een ‘win’ voor het bedrijf: afdelingsassist, medewerker assistent catering, adviseur ondersteuner, conciërge/facilitair medewerker, administratief medewerker basisadministratie gebouwen, zorghulp, gastvrouw, medewerker monitoring verkeersgegevens, handige aanpakker, ondersteuner directie, assistent landmeter, luwtemedewerker in garage, assistent monteur.