Functies open stellen


U zoekt een geschikte kandidaat voor een bestaande functie in uw bedrijf. Uw bedrijf wil open staan voor mensen met een arbeidsbeperking. U wilt of kunt (op dit moment) de werkprocessen en bedrijfsvoering niet anders inrichten. Maar iedere baan telt. Dus wat kunt u doen?

Kandidaat zoeken bij een bestaande functie

Hoe vergroot u de kans dat u een geschikte kandidaat met een arbeidsbeperking vindt voor een bestaande functie?

  • Aanpassingen in de werving. Gebruik bijvoorbeeld andere kanalen of maak een aangepaste advertentietekst. Zie hiervoor: Kandidaten vinden.
  • Kijk kritisch naar het functieprofiel. Is alles wat er in staat noodzakelijk? Kunt u de omschrijving beperken tot wat iemand minimaal moet kunnen om deze functie te vervullen? Kunt u ruimte laten voor mensen met een net wat ander profiel, die de taken wel goed zouden kunnen vervullen?
  • Hebben een of meer mensen met een arbeidsbeperking gereageerd op uw vacature? Ga dan een open gesprek aan. Zie hiervoor: Het gesprek.

Functie aanpassen voor een kandidaat (job carving)

Wanneer de kandidaat niet geheel in de vacature past, kunt u overwegen om de functie op maat aan te passen aan deze kandidaat. U bespreekt of anderen de taken kunnen overnemen die de kandidaat niet kan.

Het kan ook andersom. U maakt kennis met een kandidaat en u bekijkt of er voor deze kandidaat een functie te maken is. Bijvoorbeeld door taken samen te voegen die anderen nu uitvoeren. Dit is dan een functie-op-maat voor deze kandidaat.

Wat is hiervoor nodig?

  • Steun van de leidinggevende voor de andere verdeling van werk in het team.
  • Verkenning van de mogelijkheden om taken over te laten nemen door anderen.
  • Communicatie met collega’s over het anders verdelen en overnemen van taken.
  • Draagvlak onder collega’s over het anders verdelen en overnemen van taken.
  • De afspraken hierover vastleggen.
  • Een passende beloning of salarisschaal bij de aangepaste functie vaststellen.

De functie is geschikt gemaakt voor één kandidaat. U kunt ook functies zo inrichten dat ze zullen passen bij een grotere doelgroep. Mocht een werknemer met een beperking uw organisatie weer verlaten, dan kunt u de vacature opnieuw openstellen voor iemand uit de doelgroep mensen met een arbeidsbeperking. Zie hiervoor Functies creëren.