Werkprocessen uitbesteden


Door werkprocessen slim in te richten kunt u een deel van het werk laten overnemen door mensen met een arbeidsbeperking. Dat geldt voor primaire en ondersteunende processen.

Redenen om werkprocessen uit te besteden

Er zijn verschillende redenen om werkprocessen deels of geheel over te dragen aan mensen met een arbeidsbeperking. Veel genoemde overwegingen zijn:

  • Ruimte maken voor de kernactiviteiten.
  • Economische voordelen, zoals besparingen op personeelskosten.
  • Minder personeelsproblematiek in de ondersteunende processen.
  • Minder externe transport, transportkosten en logistieke kosten.
  • Meer flexibiliteit bij de inzet van personeel.
  • Het sociale aspect en eventuele imago-overwegingen, zoals social return en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Past dit bij mijn bedrijf?

Dat is in de eerste plaats afhankelijk van het werk zelf. Zijn er werkprocessen die medewerkers met een arbeidsbeperking zouden kunnen uitvoeren? Ten tweede is belangrijk dat inclusief ondernemen past bij de cultuur van uw bedrijf.

Advies bij uitbesteding

Het kan verstandig zijn om een extern expert (onderdelen van) uw bedrijf door te laten lichten op een mogelijke herinrichting.

De werkwijzer Overnemen van werkprocessen bij werkgevers is geschreven vanuit het perspectief van de SW-professional die adviseert over de overname van bedrijfsprocessen. Maar als werkgever kunt u deze leidraad goed als inspiratiebron gebruiken.

U kunt ook een gespecialiseerde dienstverlener vragen of u op bezoek kunt bij collega-bedrijven die u voorgingen. Zodat u kunt leren van hun ervaringen.

Vormen van uitbesteding

Vervolgens kijkt u welke vorm van uitbesteding bij uw bedrijf past. Dit kan namelijk op verschillende manieren:

  1. Werkzaamheden extern laten uitvoeren: u laat het werk bij het sociaal bedrijf uitvoeren en maakt afspraken over kwaliteit, productie en leveringstijden.
  2. Werkzaamheden intern laten uitvoeren, maar onder aansturing van de externe dienstverlener.
  3. Werkzaamheden intern laten uitvoeren en zelf de medewerkers aansturen. Zie het voorbeeld van de computerchips-fabrikant.

Bedrijven die werkprocessen overnemen

Zoek contact en samenwerking met een SW-bedrijf of gespecialiseerde ondernemingen en sociale firma’s die betaald werk bieden aan werknemers met een arbeidsbeperking. U kunt bijvoorbeeld werk uitbesteden aan mensen met autisme via de coöperatie IN2IT.

Vertrouwen speelt een grote rol bij het laten overnemen van werkprocessen door medewerkers met een arbeidsbeperking. U loopt immers risico’s, met name in het niet halen van de productie en een verminderde kwaliteit van de uitvoering. U kunt dit soort risico’s bespreken met de dienstverlener en van hen praktische oplossingen verwachten. Als deze niet voldoende komen is het de vraag of u door moet gaan met deze dienstverlener.

Voorbeelden uit de praktijk