Werk terug halen


Het is ook mogelijk om werk dat u als bedrijf hebt uitbesteed terug te halen. Bijvoorbeeld assemblagewerk, schoonmaakwerkzaamheden, catering of logistieke werkzaamheden. Werk terughalen dat in het buitenland werd uitgevoerd heet reshoring.

Kansen

Het Ministerie van SZW schetst de belangrijkste kansen voor reshoring. Ongeveer 14% van de bedrijven besteedt internationaal uit. Met behulp van instrumentarium in de Participatiewet kan ook lager geschoold werk weer rendabel in Nederland worden uitgevoerd.

Redenen om werk terug te halen

Redenen voor bedrijven om werk terug naar Nederland te halen zijn onder meer:

  • De hoge transportkosten.
  • Moeilijkheden met het op afstand managen van  activiteiten.
  • Stijgende loonkosten in landen met relatief lage loonkosten.
  • Cultuurverschillen.
  • Tegenvallende kwaliteit.
  • Behoefte aan grotere flexibiliteit en het sneller kunnen inspelen op de vraag van klanten.
  • Complexiteit van het zakendoen in het (verre) buitenland blijkt vaak hoger dan gedacht.