De voorselectie


U zoekt de juiste kandidaat voor uw vacature of het werk dat u beschikbaar heeft. Normaal gesproken vallen kandidaten die melden dat ze een beperking hebben bij voorbaat af. Er is immers keuze uit kandidaten mét en zonder beperking en dan is er een voorkeur voor degene zonder beperking.

Inclusief ondernemen

Als inclusief ondernemer kijkt u net even anders en laat u dit selectiecriterium los. Het feit dat een kandidaat een arbeidsbeperking heeft, zegt namelijk niets over de geschiktheid van de kandidaat voor de functie, en ook niet of de kandidaat in de cultuur van de organisatie past.

Hoe kijkt u vanuit een inclusief perspectief?

Bij de sollicitaties van mensen met een beperking vergelijkt u de functie-eisen, functiewensen en de gevraagde competenties met de capaciteiten en mogelijkheden van de kandidaat. Of de kandidaat past in de cultuur is een aspect dat in een sollicitatiegesprek naar voren kan komen.

Kandidaat hoeft de beperking niet te melden

Het komt ook voor dat kandidaten niet melden dat er sprake is van een arbeidsbeperking. Dat is hun goed recht. Als ze van mening zijn dat hun beperking niet interfereert met het werk, hoeven ze het niet te noemen.