Het gesprek


Heeft de werving een of meer kandidaten opgeleverd die mogelijk geschikt zijn? Dan is het belangrijk om te kijken of de kandidaat matcht met uw bedrijf. U nodigt de kandidaat uit voor een gesprek. Wat is hetzelfde en wat is anders in het gesprek met de kandidaat met een arbeidsbeperking?

Wat is hetzelfde?

Het gesprek heeft als doel om te achterhalen of er een match is tussen functie en kandidaat. Het gaat dus over taken in het werk en mogelijkheden van de kandidaat. En het gaat over een match van de kandidaat met de cultuur van het bedrijf. Op deze punten heeft het gesprek dezelfde inhoud als anders.

Wat is extra?

Afhankelijk van de beperkingen die de kandidaat ervaart, moet u extra letten op:

 • De plek van het gesprek
  Als u op de eerste verdieping afspreekt en het gebouw geen lift heeft, kan een kandidaat in een rolstoel de kamer niet bereiken. Zie voor meer tips: Toegankelijkheid & bereikbaarheid.
 • De communicatie
  Gebruik concrete taal, die voor iedereen helder is. Gebruik geen beeldspraak, maak korte zinnen en vermijd moeilijke woorden, zodat kandidaten met bijvoorbeeld autisme of met een verstandelijke beperking u makkelijker kunnen volgen.
 • De interactie
  Probeer onbevangen te kijken en niet te snel aannames te doen op basis van gedrag. Bijvoorbeeld: als een kandidaat u niet aankijkt tijdens het gesprek of lang wacht met antwoorden, is dat meestal geen uiting van desinteresse. Het kan een gevolg zijn van de aandoening.
 • De toelichting op het werk
  Als u aan de kandidaat uitlegt wat het werk inhoudt, kan hij zich daar misschien geen voorstelling van maken. Het beste is om dan naar de werkplek te gaan en het daar uitleggen.
 • De rol van een begeleider
  Bij kandidaten die minder zelfstandig zijn, komt vaak een begeleider mee. Dan bestaat de kans dat de begeleider een deel van uw vragen beantwoordt. Besluit zelf of u vindt dat de kandidaat het antwoord moet weten of de begeleider. Pak uw kans om in het gesprek de begeleider beter te leren kennen; dit geeft u ook informatie over wat u bij een aanstelling kunt verwachten.

Match tussen een kandidaat en uw bedrijf

Belangrijk is de ‘match’ tussen een kandidaat en uw bedrijfscultuur. Als de persoon past in het bedrijf en als de kandidaat meldt dat hij een arbeidsbeperking heeft, kunt u met elkaar bespreken wat er op de werkplek geregeld moet worden om het werk goed uit te voeren. U krijgt dan een beeld of het over kleinere of grotere aanpassingen gaat. Vraag aan uw kandidaat of aan zijn begeleider waar u zich kunt informeren over deze aanpassingen, wat de kandidaat zelf kan doen en of er mogelijk regelingen, vergoedingen of subsidies zijn hiervoor. Wilt u hier van tevoren meer over weten, kijk dan bij Regelingen per doelgroep.

Oplossingen vinden voor belemmeringen

Er zijn vaak oplossingen te vinden voor de belemmeringen op het werk. U kunt de volgende punten aan de orde stellen.

Wat zijn de aandachtspunten?

 • Welke eigenschappen heeft de persoon die een belemmering kunnen zijn op het werk?
 • Welke vaardigheden mist de persoon die wel nodig zijn?
 • Gebruik eventueel de lijst die is opgenomen in matchen op functionaliteit.

Wat is oplosbaar door versterken van persoonlijke capaciteiten?
Kan de persoon zich ontwikkelen, kan hij de benodigde vaardigheden on the job leren? Of is de beperking een ‘onveranderbaar’ gegeven (bijvoorbeeld doofheid), waarvoor altijd aanpassingen in de omgeving nodig zullen zijn?

Neemt een ‘contextgerichte aanpak’ de belemmeringen weg?
Zijn er beperkingen die de persoon niet kan veranderen? Dan zijn er vaak drie mogelijkheden:

Zijn er beperkingen die wel te veranderen zijn, bijvoorbeeld doordat de kandidaat vaardigheden kan aanleren? Dan is bijvoorbeeld een langere inwerkperiode of individuele begeleiding vaak een goede oplossing. Zie hiervoor: Begeleiding tijdens de inwerkperiode.