Kandidaten vinden


Hoe vindt u kandidaten met een arbeidsbeperking? In de basis doet u dit op dezelfde manier als dat u andere kandidaten vindt. Het belangrijkste is dat u daarbij laat weten dat uw bedrijf open staat voor deze groep mensen. Anders is de drempel vaak hoog om te solliciteren.

Plaats uw vacature bijvoorbeeld via LinkedIn, advertenties in lokale of nationale media, vrienden en familie van uzelf en uw collega’s, mbo- en hbo-opleidingen (stagiaires) of via bijeenkomsten om uw vacatures kenbaar te maken aan potentiële kandidaten.

Daarnaast kunt u ook extra wervingskanalen inzetten. Hieronder staan concrete tips om uw werving inclusief te maken.

1. Maak een gerichte vacaturetekst

Zet bijvoorbeeld in de vacaturetekst:

 • ‘Dit bedrijf nodigt mensen met een arbeidsbeperking uit om te solliciteren’
 • ‘Ons bedrijf staat open voor mensen met een arbeidsbeperking’
 • ‘Ons bedrijf nodigt mensen met een arbeidsbeperking uit om te solliciteren, mits ze voldoen aan de minimale functie-eisen’.
 • ‘Iedereen die voldoet aan de functie-eisen en een arbeidsbeperking heeft, wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek’

Wat is hiervoor nodig?

 • Commitment van het management over deze vorm van voorkeursbeleid.
 • Commitment van de OR/MR over deze vorm van voorkeursbeleid.
 • Opdracht aan HR om deze zinnen standaard in de vacatureteksten op te nemen.

Voor mensen met een arbeidsbeperking is voorkeursbeleid (positieve discriminatie) in de meeste gevallen toegestaan. Zie voor meer informatie hierover: de Werving & Selectie Gids van het College voor de Rechten van de Mens.

2. Zorg ervoor dat mensen met een beperking uw vacature(s) zien

Wat kunt u doen?

 • Word actief in een regionaal netwerk dat gericht is op inclusief ondernemen, zoals Onbeperkt aan de slag. Op het digitaal platform van Onbeperkt aan de slag kunt u vacatures melden.
 • Verbreed uw wervingsnetwerk door contacten te leggen met scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en speciaal MBO.
 • Meld uw vacatures bij het Werkgeversservicepunt in uw regio. Zorg dat u daar een vaste contactpersoon heeft, die uw bedrijf kent en die gericht voor u kan zoeken. Zie samenvoordeklant.nl voor een overzicht van de arbeidsmarktregio’s.
 • Meld uw vacatures op de plekken waar actief naar banen voor mensen met een beperking wordt gezocht. Bijvoorbeeld het wervingskanaal voor Wajongeren op werk.nl.
 • Meld uw vacatures op de plekken waar mensen met een beperking zichzelf als werknemer aanbieden. Een vrijwel volledig overzicht van al deze plekken vindt u op werkgeversgaaninclusief.nl. De site kent een aantal zoekmogelijkheden, u kunt bijvoorbeeld zoeken op regio.
 • Of kies voor een bemiddelaar van specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld Autitalent of Werkpad.

3. Check uw vacatureteksten op eisen en wensen

In een vacaturetekst staan de eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen. Kandidaten met een arbeidsbeperking voldoen vrijwel nooit volledig aan die eisen en wensen. Als u hen een kans wilt geven, kan dat door nog eens goed naar uw eisen en wensenlijst te kijken. Wat zijn minimale eisen en wat is extra en dus eigenlijk een wens?

Vacatures en mogelijkheden

Een groot deel van de mensen met een arbeidsbeperking zal niet ‘passen’ in bestaande functies. Als u inclusief wilt ondernemen, kunt u ook anders naar bestaand werk kijken. Door werkprocessen anders in te richten creëert u nieuwe functies voor mensen met een arbeidsbeperking. Zie hiervoor: Functies creëren.

Ontmoetingen organiseren

Er zijn meer mogelijkheden om uw bedrijf kennis te laten maken met mensen met een arbeidsbeperking. Kijk hiervoor bij: Ontmoetingen organiseren.