Matching op functionaliteit


Een aandoening of chronische ziekte heeft soms gevolgen voor de uitvoering van taken in het werk. Die invloed kan zowel positief als negatief zijn. Daarom is het belangrijk om neutraal te kijken naar het functioneren van de kandidaat. Neem zijn mogelijkheden als vertrekpunt in plaats van de aandoening en beperkingen.

Checklist

Onderstaande checklist is een hulpmiddel om de aandacht te richten op iemands ‘functionaliteiten’. Dit helpt om neutraal te kijken naar de persoon. U voorkomt daarmee dat u bij voorbaat conclusies trekt op basis van de beperking die iemand heeft.

De checklist komt uit de serie brochures ‘Een werknemer met een beperking, wat betekent dat voor mij?’. Deze serie is in 2008 gemaakt en nog steeds online toegankelijk: Zie Omgaan met verschillen.

Hoe kunt u de lijst gebruiken?

  • Selecteer de functionaliteiten die minimaal vereist zijn voor de baan.
  • Bespreek met de kandidaat welke invloed de beperking heeft op iedere gewenste functionaliteit. Dat kan een positieve en een negatieve invloed zijn.
  • Bespreek met de kandidaat wat er nodig is om de positieve kanten te stimuleren, en de negatieve te neutraliseren. Die oplossingen kunnen liggen op het vlak van:

o   Langere inwerktijd
o   Aanpassing aan de functie door bepaalde taken eruit te halen
o   Aanpassingen, bijvoorbeeld aan de werkplek of werktijden
o   Begeleiding

De checklistis een leidraad voor het gesprek, geen dwingend kader.