Ontmoetingen organiseren


Het is een feit: mensen die door een psychische aandoening, lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte minder goed passen in de huidige vacatures op de arbeidsmarkt, doen minder mee in de maatschappij dan anderen.

Onbekend maakt onbemind

Een belangrijke oorzaak voor hun afstand tot de arbeidsmarkt is onbekendheid en handelingsverlegenheid op de werkvloer. Leidinggevenden en medewerkers weten niet wat ze kunnen verwachten en hoe ze moeten omgaan met deze nieuwe collega’s. Als inclusief ondernemer kunt u gelegenheden creëren om uw personeel kennis te laten maken met mensen met een arbeidshandicap. Het contact haalt drempels weg.

Organiseer ontmoetingen door erop uit te gaan

Met een beetje creativiteit zijn er ook in uw bedrijf activiteiten te organiseren die personeel en ‘doelgroep’ kennis met elkaar laten maken. Bijvoorbeeld:

  • Laat het jaarlijkse bedrijfsuitje of afdelingsuitje plaatsvinden in een omgeving waar je in contact komt met mensen met een arbeidsbeperking. Zie bijvoorbeeld zinnigezaken.nl.
  • Meedoen met Prokkelen: een bijzondere ontmoeting tussen je personeel en mensen met een verstandelijke beperking. Zie prokkel.nl.
  • Deelnemen aan een Community Breakfast: een ontmoeting tijdens het ontbijt tussen managers van bedrijven en jongeren met een beperking op zoek naar werk. Meer weten: revalidatiefonds.nl.
  • Deelnemen aan regionale ‘meet&greets’ waar werkzoekenden met een beperking zich presenteren.

Organiseer ontmoetingen in uw eigen bedrijf

U kunt ook uw bedrijf openstellen voor jongeren met een arbeidsbeperking. Enkele voorbeelden zijn:

  • Organiseer snuffelstages. Iedere school voor voortgezet speciaal onderwijs zoekt voor zijn leerlingen tijdelijke stageplaatsen van een of enkele weken. U kunt contact opnemen met de lokale scholen en hier afspraken mee maken.
  • Stel lokale scholen voor speciaal onderwijs of voor praktijkonderwijs in de gelegenheid om bijvoorbeeld een dagdeel per week de lessen te laten plaatsvinden in uw bedrijf. Leerkrachten van de school komen mee en verzorgen de lessen. De leerlingen zijn dan in uw bedrijf, krijgen een indruk van ‘het bedrijfsleven’ en komen in contact met uw personeel.
  • Stel stageplaatsen open voor jongeren met een beperking. Geef aan uw reguliere contacten voor stageplaatsen aan dat u open staat om studenten, deelnemers of leerlingen met een arbeidsbeperking een kans te bieden.
  • Creëer stageplaatsen door het werk anders in te richten en open te stellen voor jongeren met een beperking. Een groot deel van de jongeren met een arbeidsbeperking kan prima werken, maar past niet in de reguliere functies. Het werk anders inrichten houdt bijvoorbeeld in: het meer gekwalificeerde werk laten uitvoeren door hiervoor opgeleide medewerkers, en het overige werk samenvoegen tot een nieuwe functie die geschikt is voor studenten of leerlingen die door hun beperking niet in de huidige reguliere functies passen.