Hoe inclusief is mijn werving en selectie?


Is uw wervings- en selectieproces voldoende afgestemd op werkzoekenden met een arbeidsbeperking? We hebben voor u tien aandachtspunten voor een inclusieve werving en selectie:

  1. Uw bedrijf werft op plaatsen waar mensen met een arbeidsbeperking zoeken. Zie voor tips: Functies open stellen. Die tips zijn ook zinvol als u werkprocessen anders inricht en vervolgens mensen wilt werven.
  2. Uw bedrijf werkt samen met lokale bemiddelingsorganisaties voor mensen met een beperking op de reguliere arbeidsmarkt. Zie voor een overzicht bij u in de buurt: werkgeversgaaninclusief.nl.
  3. Uw bedrijf noemt mensen met een beperking expliciet in het diversiteitsbeleid.
  4. Uw bedrijf heeft specifieke afspraken voor het werven en selecteren van mensen met een arbeidsbeperking. Bijvoorbeeld: “bij gelijke kwaliteiten gaat de voorkeur uit naar de kandidaat met een arbeidsbeperking”.
  5. In de prestatienormen van managers wordt voortgang in de werving en selectie van werknemers met een beperking meegewogen.
  6. Uw bedrijf biedt stageplaatsen en andere werkervaringsmogelijkheden voor mensen met een beperking.
  7. Het hoger management toont in de praktijk een sterk commitment op het werven en in dienst nemen van werknemers met een beperking.
  8. Uw bedrijf controleert regelmatig of de juiste kanalen gebruikt worden bij de werving en selectie en past ze aan als mensen met een beperking niet goed bereikt worden.
  9. Uw bedrijf vermeldt in de wervingsinformatie dat er tijdens de sollicitatieprocedure rekening wordt gehouden met de beperking en dat waar nodig aanpassingen zullen worden geregeld. Zie ook: Het gesprek.
  10. Uw bedrijf houdt bij de keuze voor selectie-instrumenten rekening met verschillen tussen mensen. Sommige mensen met beperkingen kunnen de vragen in deze instrumenten anders uitleggen of snappen de vragen niet. Door hiermee rekening te houden voorkomt u dat een persoon met beperkingen bij voorbaat in het nadeel is.