Aannemingsbedrijf K. Dekker: “Ambtenaren te veel bezig met het legen van hun eigen kaartenbak “


Deze week in de spotlight:
Wie: Siem Goede – Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V.
Wat: Inzet om schoolverlaters en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen
Waarom: “Hoort bij maatschappelijke verantwoordelijkheid en iedereen wint”
Hoe: Zeg wat je doet en doe wat je zegt


Siem Goede is hoofd Markt & Communicatie binnen het Aannemingsbedrijf K. Dekker uit Noord-Holland, een bedrijf met in totaal ongeveer 140 medewerkers. Het bedrijf heeft 3 mensen met een arbeidsbeperking in vaste dienst en biedt via stages en leer-/werkplekken kansen aan studenten en schoolverlaters.

Goede is ervan overtuigd dat sociale betrokkenheid een voorwaarde is om mensen met een arbeidsbeperking succesvol in het bedrijf te integreren. “Jongens van de praktijkschool of Wajongers hebben gewoon wat meer tijd en begeleiding nodig. Dat is een feit. Onze medewerkers kunnen dat best opbrengen, al gaat het er misschien niet altijd even gepolijst aan toe. Wij merken wel dat het engagement veel groter is als de medewerkers de personen kennen waar het om gaat, als het mensen uit de eigen omgeving zijn.”

De eigen kaartenbak
Dat stelt Siem Goede ook voor een probleem, want het aannemingsbedrijf haalt een flink deel van de omzet uit opdrachten van gemeenten, provincies en andere
(semi-)overheidsinstellingen. Die stellen specifieke eisen bij het vergeven van opdrachten. Niet alleen over het aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat aan het project moet werken, maar ook aan waar die personen vandaan moeten komen.

De starheid van overheden is daarbij soms teleurstellend “Het hoofddoel moet toch gewoon zijn om mensen aan het werk te krijgen, maar de ambtenarij is veel te veel gericht op het legen van de eigen kaartenbak. Wajongers moeten aan dát project werken of uit die gemeente komen, maar wat maakt dat uit? Ik heb 3 mensen uit de doelgroep lopen op het hoofdkantoor en de werf, maar die zouden wij dus niet mogen meetellen op een werk van een gemeente verderop. Dat is toch waanzin? Gelukkig lukt het vaker om creatief met de richtlijnen om te gaan, zoals bij opdrachten in Amsterdam, waar de gemeente al veel ervaring heeft opgedaan. Maar bij opdrachtgevers zonder ervaring op gebied van Social Return On Investment (SROI) loop je keihard tegen onnodig gestelde grenzen aan.”

Hun kunstje
Of ze volgens ambtenaren nou mee mogen tellen of niet, het aannemingsbedrijf K.Dekker is positief over de bijdrage die medewerkers met een arbeidsbeperking leveren op de werkvloer. “Het moet misschien vaker worden voorgedaan, maar dan wordt het begrepen en is het echt hun kunstje. Daar zijn zij (en wij) trots op. En als ze hun werk goed doen, worden ze ook volledig geaccepteerd. Dan zijn alle eventuele vooroordelen weerlegd en worden ze gewoon een van de jongens.”


Gouden tip
Van Siem Goede – Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V.
Houd het dichtbij
“Mensen met een beperking kunnen veel, al duurt het misschien wat langer. De andere medewerkers moeten dus wel af en toe willen investeren. In mijn ervaring doen ze dat graag als ze iemand kennen. Het helpt dan ook, als je mensen uit de doelgroep uit de eigen omgeving kunt rekruteren.”

Bekijk de partnerpagina van Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V.