Aanpassing Wajong: werken en studeren meer stimuleren


Naar aanleiding van de beleidsdoorlichting van de Wajong, komt het kabinet met nieuwe maatregelen om Wajongers te stimuleren om te werken of studeren. Dit blijkt uit een brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli aan de Tweede Kamer.

Veel mensen met een Wajong-uitkering kunnen en willen werken of studeren. Dat kan vaak, daar is ook ondersteuning voor, maar er zitten nog altijd regels in de weg. Bovendien zijn er nu verschillende regels voor mensen met eenzelfde positie. Om daar iets aan te doen, zal staatssecretaris Van Ark de wet over de hele linie aanpassen.

Door de nieuwe maatregelen worden de huidige Wajong-regelingen meer geharmoniseerd en moet de wetgeving eenvoudiger en overzichtelijker worden. Dit moet er onder meer toe leiden dat:

  • Wajongers er financieel op vooruitgaan als ze gaan werken of meer gaan werken
  • Wajongers als ze hun werk verliezen langer terug kunnen vallen op een Wajong-uitkering
  • Wajongers goede ondersteuning krijgen bij het vinden van werk
  • Wajongers hun volledige uitkering houden als ze gaan studeren.

De nieuwe maatregelen moeten op 1 januari 2020 ingaan.