Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt


Een belangrijke taak van praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is leerlingen naar werk toeleiden. Het is daarom van belang dat scholen, werkgevers en gemeenten elkaar tijdig weten te vinden.

Het project Ingeschakeld slaat hier de brug; het doel is om de directe samenwerking tussen werkgevers en scholen voor VSO en PrO te bevorderen en te borgen om meer schoolverlaters rechtstreeks vanuit het onderwijs duurzaam in werk te laten stromen, zodat ieder talent benut wordt.

Ook de regio Twente is met dit project aan de slag gegaan. Met diverse werkgevers (Sallandse wegenbouw, Axent Groen, Visschedijk en Carintreggeland) en scholen van Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland en Attendiz zijn verkenningen geweest. Er is een gezamenlijk activiteitenplan opgesteld:

  • Jaarlijkse bijeenkomsten tussen onderwijs en bedrijfsleven
  • Meet & Greets tussen bedrijven en leerlingen
  • Hybride leeromgevingen (bijvoorbeeld het opleidingscentrum van Visschedijk: kans voor 2-3 leerlingen per maand)
  • Pilots (bijvoorbeeld leerwerkbedrijf Sallandse Wegenbouw of stage PrO/VSO/entree bij Carintreggeland)
  • Bedrijfslessen op school (bijvoorbeeld derdejaars-lessen in groenvoorziening bij Axent Groen)
  • Beroepen- en oriëntatiemarkt.

Meer weten? Kijk onder onze projecten bij Project Ingeschakeld.

Deel dit bericht