ABN AMRO: B-Able Nieuwsbrief


Een van de projecten van ABN AMRO is B-Able. Dit is een intern netwerk van ABN AMRO voor mensen met een arbeidsbeperking dat focust op mogelijkheden. B-Able organiseert elk kwartaal een bijeenkomst, waarbij ze focussen op een belangrijk thema waar deze doelgroep mee te maken heeft.B-Able heeft vier speerpunten die moeten leiden tot een meer ‘inclusieve bank’:

  • Acceptatie van de beperking
  • Binding met de organisatie en collega’s binnen ABN AMRO
  • Leren en ontwikkelen van je mogelijkheden en besef waar je talent zit
  • Empowerment: de kracht van de beperking in beeld gebracht

Lees de B-Able Nieuwsbrief