ABN AMRO: Onze expertise delen wij graag met andere werkgevers


ABN-AMRO

ABN AMRO wil haar klanten zo goed mogelijk van dienst zijn en meer bieden, ook met niet-financiële onderwerpen. Daarom maakt Participatie Adviseur Karin van der Haar klanten wegwijs in de nieuwe wet- en regelgeving over mensen met een beperking. “Klanten kunnen bij mij altijd terecht met hun vragen over de Participatiewet.”

ABN AMRO streeft met haar Diversity & Inclusion-beleid naar een organisatie, waarin divers talent zich welkom en veilig voelt. De organisatie heeft in de afgelopen jaren al veel bereikt. “Zo hebben we inmiddels ervaring opgedaan met de zes meest voorkomende beperkingen (lichamelijk, zeer chronisch ziek, zintuiglijk, autisme, niet-aangeboren hersenletsel en verstandelijk beperkt) en hebben we deelgenomen aan verschillende initiatieven zoals ‘de Ambitie van Zuid’, de ‘99van’-netwerken, het platform ‘Onbeperkt aan de Slag’, en zo verder,” aldus van der Haar.

“Bij ABN AMRO streven wij ernaar om jaarlijks 75 mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen en te behouden. Hiertoe hebben we binnen ABN AMRO de nodige initiatieven genomen,” zegt van der Haar. Zo heeft de organisatie bijvoorbeeld een Autisme Ambassadeur aangesteld. Hij informeert en begeleidt leidinggevenden die een werknemer met autisme hebben of krijgen.

Kennis delen

ABN AMRO heeft zich bij meerdere ‘99van’-netwerken aangesloten. Daar kan de organisatie de expertise en kennis delen die ze al heeft opgedaan. “Maar ook hopen wij nog te kunnen leren van andere bedrijven die ervaring hebben met het inzetten van arbeidsgehandicapten.”

Dat ABN AMRO al de nodige kennis en ervaring heeft opgedaan, blijkt wel uit de resultaten die de bank boekt en de initiatieven die de bank is gestart. Zo is er bijvoorbeeld B-Able, het interne netwerk van ABN AMRO voor mensen met een arbeidsbeperking, dat focust op mogelijkheden. B-Able organiseert elk kwartaal themabijeenkomsten over onderwerpen waar de doelgroep mee te maken krijgt. De opgedane kennis en ervaringen deelt de bank graag met andere werkgevers.

Ambassadeur

Vanuit het regiokantoor in Roermond heeft ABN AMRO de klanten in de regio’s Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg geïnformeerd en geadviseerd over de Participatiewet en Quotumwet en over hoe ook zij invulling kunnen geven aan het Sociaal akkoord. “Hierop hebben een aantal klanten de koe bij de hoorns gevat en zijn aan de slag gegaan met mensen met een arbeidsbeperking,” zegt van der Haar.

Diversiteit draagt in de organisatie bij aan de waarde die ABN AMRO voor haar medewerkers en klanten wil realiseren. Als geen ander beseft de organisatie dat zij alleen succesvol kan zijn als zij midden in de maatschappij staat en diversiteit omarmt. Dit geldt ook voor de klanten van ABN AMRO. Daarom zet de organisatie zich in om haar klanten te informeren en adviseren over de Participatiewet/Quotumwet.

Daarvoor is de Participatie Adviseur aangenomen. “Ik informeer en adviseer onze externe klanten over de Participatiewet en de Quotumwet, de mogelijkheden binnen hun eigen bedrijf en ik ben een ‘linking pin’ tussen de klant en de organisaties op het gebied van participatie,” aldus van der Haar.

“Wij zijn ervan overtuigd dat er bij ieder bedrijf mogelijkheden zijn en kijken graag samen met de klant hoe zij die kunnen benutten.” De expertise en kennis die ABN AMRO in de afgelopen jaren heeft opgedaan, deelt de organisatie graag met andere werkgevers.

Deel dit bericht