ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament 2015


Aan de slag met arbeidsbeperkten – Let’s hit the floor runningNaamloos

ABN AMRO organiseerde in samenwerking met de Normaalste Zaak op 12 februari jl. voor de derde keer in haar historie een seminar over de inzet van arbeidsbeperkten binnen kennisintensieve bedrijven. Het thema dit jaar was: “Let’s hit the floor running.” Deze tennisterm wordt gebruikt voor tennissers die al spelende anticiperen op de volgende slag.

De Participatiewet is immers dit jaar in werking getreden. Bedrijven die nog niet aan de slag zijn met het thema arbeidsbeperkten binnen hun bedrijf zijn eigenlijk al te laat en hebben onvoldoende geanticipeerd. Zij konden met vele praktische tips en inzichten een vliegende start maken met de inzet van arbeidsbeperkten in hun bedrijf.

Korte impressie van de dag
Yelly Weidenaar, hoofd Diversity & Inclusion ABN AMRO en  Bert van Boggelen, kwartiermaker van De Normaalste Zaak, namen de aftrap van het seminar voor hun rekening. Zij heetten de vele vertegenwoordigers van bedrijven en collega’s van harte welkom. Yelly Weidenaar nam de aanwezigen mee in een overzicht van de verschillende initiatieven die ABN AMRO heeft ontplooid om de integratie van mensen met een beperking binnen de bank te bevorderen. Zo hebben het afgelopen jaar maar liefst dertig medewerkers met een arbeidsbeperking een plek binnen ABN AMRO gevonden en zijn vijf van hen doorgegroeid naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Bert van Boggelen pleitte ervoor dat ook andere bedrijven het tot nog toe nauwelijks gebruikte talent op te nemen en maakte duidelijk dat samenwerking hiervoor noodzakelijk is.

Harry van der Kraats, voorzitter AWVN, gaf zijn visie over hoe het Sociaal akkoord ingevuld kan worden. Belangrijk is dat BV Nederland echt moet willen en dat de directie achter de ambitie staat. 7500 banenplan ligt op schema, er zijn 3000 banen in één jaar gerealiseerd. Bedrijven kunnen aan de slag en zelf tot een business case komen. Dit kan bijvoorbeeld door ‘jobcarving’ en ‘job creation’. Er zijn geen foute antwoorden, maar het is belangrijk dat een methode gekozen wordt die duurzaam bij een bedrijf past. En als een bedrijf nog geen ervaring heeft is het zaak om hier snel verandering in aan te brengen.

Cor Jongejeugd, Autisme Ambassadeur ABN AMRO, startte met een korte film waarin prachtig duidelijk werd hoe hij het ervaart om zelf een arbeidsbeperking te hebben. Zijn rol als Autisme Ambassadeur bracht hij in de praktijk door het geven van een beeld van de talenten van mensen met autisme. Na het bespreekbaar maken van het onderwerp en het geven van tips, toonden de genodigden bijzonder veel waardering, wetende dat Cor Jongejeugd zelf ook een vorm van autisme heeft. En ondanks dat toch het podium betrad. Hierna sprak Laurine van der Steen, voorzitter van het B-Able netwerk van ABN AMRO, over het belang van een netwerk voor arbeidsbeperkten en sympathisanten binnen bedrijven en organisaties. Het B-Able netwerk probeert draagvlak te vergroten omtrent het aannemen van medewerkers met een beperking.

In de korte break werden een aantal kandidaten van Emma@Work geïntroduceerd. Emma@Work is een organisatie die zich inzet voor het zoeken van passende banen voor mensen met een arbeidsbeperking, Op deze manier konden de werkgevers ‘live’ in contact komen met potentiële kandidaten.

Karin van der Haar, participatieadviseur ABN AMRO, vertelde over haar adviserende rol voor de klanten. Deze onverwachte kant van de bank brengt zij naar buiten door het geven van advies over regel- en wetgeving en verwachtingen over zaken die gerelateerd zijn aan mensen met een beperking. Inmiddels heeft ze dan ook de ambitie het inzetten van de talenten van arbeidsbeperkten omgezet in participatie.

De laatste spreker Thomas Brink, onderzoeker, presenteerde de resultaten van zijn afstudeeronderzoek over job crafting. Door het actief inzetten van job crafting kunnen medewerkers optimaal gebruik maken van hun unieke talenten. Door het vergroten van de zelfstandigheid, de betrokkenheid in het team en de kwaliteit van de relatie met de leidinggevende zal een medewerker met een arbeidsbeperking gezonder zijn, meer tevreden op zijn werk en betere prestaties boeken.

Als laatste sloot Esther Vergeer, toernooidirecteur van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament, het seminar af. Ze vertelde vol enthousiasme over Sponsoring & Events en hun programma ‘partner van de toekomst’ waarin zij aanstormend talent ondersteunen bij het sporten. Zo zorgen zij ervoor dat er ook bij de komende Paralympics voor Nederland voldoende blijft te genieten. De afsluiting van het seminar was tevens een introductie en uitnodiging voor het rolstoeltennis.