AC Borst Bouw BV


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

AC Borst Bouw BV is een aannemingsbedrijf in de burger- en utiliteitsbouw. Wij hebben een personeelsbestand van ca. 40 medewerkers.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Om deze mensen een kans te geven op meer zelfstandigheid / meedoen in het arbeidsproces.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Wij bieden momenteel in onze machinale timmerwerkplaats een arbeidsongeschikte medewerker een werkplek aan. Vanwege reumatische klachten is het voor hem niet mogelijk om dagelijks aanwezig te zijn, maar op het moment dat hij zich goed voelt komt hij. Hij verricht dan lichte facilitaire werkzaamheden (aanvegen werkplaats, plantsoen bijhouden, etc.)
Op termijn (zodra de economische situatie dit toelaat) voorzien wij dat wij ook op onze projecten werkzaamheden hebben (schoonmaken keten, opruimen bouwplaats).

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

Wij hebben de ervaring dat dit voor beide partijen goed werkt. Jan (de werknemer in kwestie) is blij met zijn sociale contacten en de fysieke bijdrage die hij kan doen. Wij hebben aan Jan een gemotiveerde werknemer.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Knelpunt zou kunnen zijn dat aanwezigheid vanwege ziekte niet altijd mogelijk is. Dit hebben wij opgelost door (veelal) werkzaamheden te laten verrichten die geen spoed hebben.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Voor ons is het niet meer dan normaal om Jan op deze manier in te zetten. Jan was timmerman voor hij ziek werd. Samen met zijn maat (een andere Jan) waren ze een gouden duo voor AC Borst Bouw BV.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Behulpzaam zijn bij omgang met wetgeving en (subsidie)mogelijkheden op het moment dat wij een vacature hebben.
Verduidelijkheden wetgeving/berekening rondom Social Return.

Deel dit bericht