Accenture Heerlen: Diversiteit maakt een bedrijf mooier


Accenture-CAMPUS-HEERLEN-09

Accenture Heerlen is een nog kleine locatie volop in ontwikkeling. Diversiteit is een belangrijke kernwaarde in de organisatie. Inclusief ondernemen is niet meer dan een logische stap voor de locatie in Heerlen. Het kantoor in Amsterdam heeft al veel ervaring en ook al medewerkers aangesteld. Perry van der Steen, manager bij Accenture, zegt: “We zijn in Heerlen nog aan het starten, maar wij streven ernaar 2% van het personeelsbestand in te vullen met mensen uit de doelgroep.”

De ambitie is om te groeien naar een locatie van 250 medewerkers in Heerlen. “Accenture doet veel aan diversiteit, het is ook een van de kernwaarden. Het wordt centraal aangestuurd, maar lokaal moeten wij ook nog veel uitvinden,” aldus Van der Steen. Zeker met de ontwikkeling van de Smart Services Campus kan Accenture, vanuit de dan opgedane ervaring met bijvoorbeeld de lokale overheden, een voortrekkersrol nemen in het inzetten van de doelgroep.

Kansen en talenten

In de regio Heerlen ligt er een uitdaging in het sociale domein. Een organisatie moet daar op inspringen. “Maar wat vooral belangrijk is, dat hier ook veel kansen liggen en goede opleidingsinstituten. De rem op de motor is vaak het goede personeel te vinden,” zegt van der Steen. Daarom eindigt de zoektocht naar personeel voor Accenture ook niet bij de grens. “We zitten tenslotte in de Euregio.”

“Als Accenture willen wij het beste uit mensen kunnen halen en het beschikbare talent volledig benutten.” Er zijn voldoende activiteiten binnen de organisatie en de campus. Niet voor iedere taak is een universitair niveau nodig. Door die taken eruit te filteren of er een volledige dienst van te maken ziet Van der Steen voldoende mogelijkheden voor de doelgroep bij Accenture.

“Diversiteit maakt een bedrijf daarnaast ook mooier en interessanter om voor het bedrijf te werken.” In de verschillende programma’s die er zijn, legt Accenture vooral de focus op de sterke kanten van iemand. “Daarnaast is het belangrijk te accepteren dat niet iedereen gelijk is en vooral dat maakt het leuk om ergens te werken,” aldus Van der Steen.

Begeleiding

Het grootste probleem wat Van der Steen voorziet is de begeleiding. Hoe het allemaal wordt ingericht, met de praktische aanpassingen, maar ook rekening houdend met de carrière van mensen, is nog niet duidelijk. “Hierbij moeten wij gaan denken aan omscholing van mensen en begeleiding op de werkplek zelf.”

Veel moet lokaal al doende worden uitgevonden. Hoe alles precies gaat werken, is nog niet duidelijk. De doelstellingen en plannen van de persoon moeten helder zijn volgens Van der Steen. “Daarna is het een kwestie van gewoon beginnen en opschalen zodra er capaciteit is.”