Accenture


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

 • Accenture is een wereldwijd bedrijf dat diensten biedt in management consulting, technologie en outsourcing, met meer dan 249,000 medewerkers die voor klanten werken in meer dan 120 landen.
 • Accenture Nederland telt ca 2600 medewerkers.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

 • Accenture’s competenties liggen in het trainen en ontwikkelen van talent.
 • Naast het trainen van onze eigen medewerkers, richt Accenture’s MVO programma zich op het toeleiden van mensen met een kwetsbare positie naar werk.
 • Accenture ondersteunt non-profit organisaties die zich inzetten om kwetsbare doelgroepen naar werk te begeleiden, en stimuleert haar klanten om als werkgever voor deze doelgroepen te dienen.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

 • Doel: In 2015 wereldwijd 250.000 mensen voorzien met de vaardigheden om een baan te vinden of een business op te zetten.
 • Resultaat: Economische zelfstandigheid.
 • Eind 2011 zijn al meer dan 160.000 mensen wereldwijd voorzien met de vaardigheden om een baan te vinden of een business op te zetten.
 • In Nederland worden jaarlijks zo’n 5000 mensen gesteund binnen deze doelstelling.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

 • Hoe kunnen bedrijven/werkgevers en overheid beter samenwerken en afstemmen om meer kansarme mensen effectief aan het werk te krijgen.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

 • Kloof tussen vraag en aanbod werknemers-werkgeverd.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

 • Samenwerking Ahold, Accenture, MVO Nederland (project ‘Wajongers versneld aan het werk’).
 • Samenwerking stichting Colour Kitchen (praktijkopleiding in de horeca voor wajongers).

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

 • Contact met andere werkgevers/bedrijven die wajongers aan het werk willen helpen.
 • Gezamenlijke lobby richting overheid.