Achmea: diversiteit leidt tot kwaliteit


Focus op talent

Eén van de manieren waar wij invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en toonaangevend werkgeverschap is dat Achmea arbeidsplaatsen voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte volledig integreert in het personeelsbestand. We werken er proactief aan om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te laten instromen op reguliere vacatures. Of een kandidaat nu wel of geen beperking heeft, maakt niet uit. De centrale vraag is niet: welke beperking heb je? Maar wel: welke talenten breng je mee en wat heb je nodig om deze in te zetten bij Achmea?

We willen dat mensen met een arbeidsbeperking structureel onderdeel vormen van onze organisatie. Daarom krijgen sollicitanten met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een arbeidsbeperking, bij ons bij gelijke geschiktheid de voorkeur. Er zit veel onbenut top talent in deze doelgroep, daar willen we graag op inspelen.

Diversiteit leidt tot kwaliteit

Dit diversiteitsbeleid sluit naadloos aan op onze identiteit. Achmea heeft de ambitie om een medewerkersbestand op te bouwen dat een afspiegeling is van de samenleving. Het is daarbij onze overtuiging dat meer diversiteit leidt tot een hogere kwaliteit en betere prestaties van onze medewerkers. Divers samengestelde teams presteren beter en zijn in staat om flexibel te reageren op veranderingen in de werkomgeving. Hoe meer diversiteit bij de besluitvorming, des te beter de besluitvorming en des te beter de besluitvorming aansluit bij de maatschappij.

Deel dit bericht