Actuele ontwikkelingen inclusief werkgeverschap


Op donderdag 7 juli organiseerden we een online sessie over werk bieden aan mensen met een ondersteuningsbehoefte en de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Steven Hubeek, gangmaker van De Normaalste Zaak, praatte de werkgevers in anderhalf uur bij.

Aan bod kwamen onder meer de regelingen die ondersteunend zijn als je werk biedt aan mensen uit de doelgroep Banenafspraak of aan mensen die om een andere reden een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Ook besprak Hubeek de actuele ontwikkelingen op het gebied van inclusief werkgeverschap, waar we hieronder er een paar van uitlichten.

1. Meer vereenvoudiging rondom regelingen en instrumenten

Op 5 juli heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Breed offensief’ aangenomen. Als dit ook door de Eerste Kamer komt, worden er een aantal verbeteringen doorgevoerd waar zowel inclusieve werkgevers als mensen met een ondersteuningsbehoefte profijt van gaan hebben.

 • Werkgevers kunnen op eigen initiatief bij de gemeente loonkostensubsidie (LKS) aanvragen, waarop gemeenten een objectieve toetsing moeten uitvoeren.
 • Sommige gemeenten hanteren lokale regels waardoor in sommige situaties, bijvoorbeeld bij contracten van ≤ 12 uur, geen LKS wordt verstrekt. Dergelijke lokale verordeningen worden afgeschaft.
 • Gemeenten moeten (duidelijke) regels gaan opstellen rondom het toekennen en uitvoeren van voorzieningen als jobcoaching en de proefplaatsing.

2. Regionale mobiliteitsteams (RMT’s) helpen mensen aan werk

Tijdens de coronacrisis zijn er in alle arbeidsmarktregio’s RMT’s opgezet om mensen die werkloos werden (of dreigden te worden) weer aan een baan te helpen. Later is die doelgroep verbreed en kunnen ook alle mensen die onder de Participatiewet vallen aanspraak maken op ondersteuning vanuit een RMT.

 • In tegenstelling tot Werkgeversservicepunten hebben RMT’s beschikking tot ‘ontschot budget’ en kunnen daardoor vaker ook om- en bijscholing en bredere begeleiding financieren. Ook loopbaanadvies voor werkzoekenden is via het RMT mogelijk.
 • Ondanks dat veel werkgevers nog niet bekend zijn met RMT’s en er ook nog weinig resultaten bekend zijn, lijken RMT’s een goede werkwijze te hanteren.
 • De regeling voor RMT’s loopt tot eind 2022, maar op dit moment wordt besproken of deze in 2023 verlengd wordt.

Lees ook:
Nieuwsbericht ministerie van SZW: Bijstandsgerechtigden krijgen hulp naar werk via regionale hulpteam
RMT’s in Nederland: Vind een regionaal mobiliteitsteam bij jou in de buurt

3. Actieplan Dichterbij dan je denkt pakt mismatch op de arbeidsmarkt aan

De RMT’s voeren tevens het Achtieplan Dichterbij dan je denkt uit, een plan om op korte termijn de krapte op de arbeidsmarkt helpen aan te pakken. Het doel is om het ‘onbenut arbeidspotentieel’ in beeld te krijgen, om deze mensen vervolgens naar werk te begeleiden of een leerwerktraject aan te bieden.

 • Werkgevers worden ondersteund in de werving via innovatieve manieren van matching, zoals Open Hiring, functiecreatie, bredere inzet van leerwerktrajecten en het organiseren van banenmarkten of meet & greets.
 • Daarbij is het goed om te weten dat AWVN in het project baancreatie werkgevers al ondersteunt in het anders organiseren van werk en op zoek is naar werkgevers die mogelijkheden zien voor functiecreatie of meer willen weten over dit onderwerp.

Heb jij als werkgever al ervaring met het actieplan of met een samenwerking met een RMT? Dan horen we hier graag meer over (info@denormaalstezaak.nl).   

4. Banenafspraak wordt toekomstbestendig

Vorige week schreef minister Schouten de Tweede Kamer een brief over de toekomst van de banenafspraak. Over een langetermijnperspectief schrijft zij: “Voor iedereen die ondersteuning nodig heeft om mee te doen is passende ondersteuning beschikbaar. Het maakt niet langer uit of deze mensen een uitkering hebben, of welke uitkering zij hebben.” Die benadering juichen we als De Normaalste Zaak al langer van harte toe en zien de door ons gevraagde verbreding van de doelgroep in zicht komen. Minister Schouten benoemt de volgende plannen in haar brief:

 • Er wordt onderzocht welke mensen er precies tussen wal en schip vallen waardoor ze geen aanspraak kunnen maken op passende ondersteuning vanuit gemeenten of UWV.
 • De ondersteuning die reeds beschikbaar is voor werkgevers en werkenden en werkzoekenden die wél onder de Banenafspraak vallen, wordt verbeterd en geharmoniseerd in zowel toekenning als uitvoering.
 • De vaardigheden van mensen uit de doelgroep die nog niet aan het werk zijn moeten beter in beeld worden gebracht bij werkgevers.
 • Sociaal Ontwikkelbedrijven moeten “zich toekomstgericht kunnen ontwikkelen”, zodat hun expertise en ervaring om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, beter wordt benut. De minister kondigt aan om na nader onderzoek met een plan van aanpak te komen.

Gezien de belangstelling voor deze sessie, zal De Normaalste Zaak in de toekomst eens per kwartaal een online update geven. In de tussentijd houden we werkgevers op de hoogte via onze website (zie nieuws) en onze social media kanalen. Heb je vragen of suggesties? Schroom niet en stuur een mail naar Steven Hubeek via info@denormaalstezaak.nl.