Adecco: We staan op een breekpunt in de geschiedenis


Karin Hoogteijling is bij Adecco, een van de grootste uitzendbureaus van het land, verantwoordelijk voor arbeidsmarkt en inclusie. Ze is bezig met een ambitieus project om zowel intern als extern meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. “Ons motto is better work, better life. Werk is meer dan inkomen, het is ook levenskwaliteit.”

Adecco biedt HR-diensten in de breedste zin van het woord, variërend van klassieke uitzenddiensten tot volledige HR-solutions. Het bedrijf is een grote speler op het gebied van werk en daarom vindt Hoogteijling het enorm belangrijk om het voortouw te nemen op het gebied van inclusief ondernemen. “Bovendien past dit bij onze MVO-doelstellingen, daar werken we hard aan. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met certificeringen als de MVO-prestatieladder en FIRA, die MVO-informatie van organisaties verifieert.”

Drie pijlers

Door in te zetten op drie pijlers hoopt Hoogteijling haar doelen te bereiken. Ten eerste wil ze inclusief ondernemen meer meenemen in de dienstverlening. Ze merkt namelijk dat er rond de Participatie- en Quotumwet veel vragen leven bij haar klanten. “Met onze uitzendwerkzaamheden zitten wij, als bemiddelaar tussen werkzoekenden en werkgevers, al heel dicht bij deze doelgroep. Die rol willen we verder uitdiepen en daarom leiden we nu eigen medewerkers op tot participatieadviseur.”

Daarnaast wil Hoogteijling ook het goede voorbeeld geven met Adecco door zelf mensen met een beperking aan te stellen. “Je bent niet geloofwaardig als dienstverlener als je anderen adviseert over inclusief werken, zonder het zelf te doen.” Hoogteijling denkt de eigen ervaringen ook weer te kunnen gebruiken in de advisering. “We zijn daarom een aantal pilots aan het opzetten en het is de bedoeling dat vanaf mei grotere vestigingen een Wajonger in dienst hebben.”

De derde pijler van Hoogteijlings plannen is het inkoopproces van Adecco. Bij het inkopen van diensten als catering, groenonderhoud en schoonmaak speelde inclusief ondernemen tot nu toe geen dominante rol. “Het zat nog niet echt op de radar. Daarbij moet je zien dat veel van onze aanbestedingen internationaal verlopen. Maar we gaan nu kijken hoe en of we aanvullende afspraken kunnen maken om ook via die route meer werk voor mensen met een beperking te creëren.”

Breekpunt

Als kenner van de arbeidsmarkt is Hoogteijling er van overtuigd dat het Nederlandse bedrijfsleven openstaat voor medewerkers met een beperking. Er is echter een maar. “De praktijk is weerbarstig, het zal in elk geval een proces zijn van de hele lange adem. Dat kan ook niet anders, want de afgelopen decennia hebben volledig in het teken gestaan van efficiency, en nu wordt van ondernemers verwacht dat ze gaan nadenken over jobcreatie. Dat is nogal een verandering.”

Daarom noemt Hoogteijling de inclusieve arbeidsmarkt ook een breekpunt in het denken over werk en organisatie. Ze geeft een voorbeeld uit haar eigen ervaring. “Ik werkte bij een ministerie toen we besloten om de catering te veranderen. Geen koffiedames meer, maar koffieapparaten. Dat was op een moment dat de arbeidsmarkt harstikke krap was, dus niemand was er mee bezig dat we werkgelegenheid aan het schrappen waren. Sterker nog: we zagen het als vooruitgang. Dat soort banen, servicewerk voor lager opgeleiden, zijn er nauwelijks meer in Nederland. Daar moeten we iets op bedenken en dat zal niet vanzelf gaan. Maar de wil is er en dat is altijd het startpunt.”

Lees de partnerpagina van Adecco.

Deel dit bericht