Aegon: Mensen uit de doelgroep willen laten zien wat ze waard zijn


Aegon_sp

Aegon is een grote werkgever in de regio Den Haag. In Nederland werken er 4.300 mensen voor de verzekeraar. Als programmamanager MVO ziet Marjolein Breed het als haar rol om MVO-thema’s te agenderen binnen het bedrijf. “En daar valt het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking zeker onder.”

“Eerst resultaten behalen en er dan pas mee naar buiten komen,” deze houding noemt Breed typisch voor Aegon. In deze context betekent dat dus dat Aegon eerst mensen met een arbeidsbeperking wilde plaatsen en daarna pas externe stappen wilde zetten, zoals bijvoorbeeld lid worden van De Normaalste Zaak.

Breed noemt inclusief personeelsbeleid een vanzelfsprekend onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Dat staat verder helemaal los van de Participatie- of de Quotumwet. Als grote werkgever voelen we onze verantwoordelijkheid om ook mensen met een beperking kansen te bieden.”

Om draagvlak binnen de organisatie te verkrijgen, ging Breed op zoek naar medestrijders: managers die zich achter haar plannen zouden scharen. Dat ging niet helemaal vanzelf, maar was uiteindelijk succesvol. “Verschillende managers hebben verschillende prioriteiten, dat is ook logisch. Daarom kost het tijd om draagvlak te creëren, maar dat is wel een voorwaarde voor een goed eindresultaat. En dat geldt ook voor een sponsorschap vanuit de directie”,

Onbegrensd talent

Bij Aegon ligt de focus op hoger opgeleid personeel en het bedrijf heeft er bewust voor gekozen om geen banen speciaal te creëren. Breed wil juist een duurzame relatie aangaan met de nieuwe medewerkers met een beperking. Dat gaat volgens haar het beste door reguliere vacatures open te stellen. “In samenwerking met adviesbureau Onbegrensd Talent hebben we onze organisatie doorgelicht en tientallen plekken geïdentificeerd die geschikt zouden kunnen zijn.”

Zo zijn er ondertussen bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking geplaatst bij het klantcontactcentrum CCC en over die ervaringen is Breed bijzonder tevreden. “Wat je ziet is dat die mensen heel hard willen werken. Ze willen echt laten zien wat ze waard zijn en dat is natuurlijk ontzettend positief.”

Toch is er voor Aegon volgens Breed nog wel wat werk aan de winkel. “Het is niet ons doel om coûte que coûte een streefcijfer te halen, zodat we aan het eind van het jaar tevreden achterover kunnen leunen. Het gaat er ons juist om een duurzame manier te vinden om mensen met een beperking te vinden en te plaatsen. Bij een groot bedrijf als het onze lukt dat alleen als een initiatief als dit loskomt van de personen – hoe enthousiast die misschien ook zijn – en echt geborgd is in de werkprocessen.”

Deel dit bericht