Agenda en activiteiten


De aanpak Partnerships voor meer banen is uitermate geschikt voor alle bestaande sectoren binnen de overheid. Hieronder een overzicht van sectoren die hiermee momenteel – met ondersteuning van De Normaalste Zaak – aan de slag zijn:

Activiteiten 2021/2022

Hbo’s – Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo, heeft in 2020 op verzoek van de cao-tafel de stand van zaken rondom de banenafspraak binnen het hbo gemonitord. Hieruit bleek dat er nog veel winst valt te behalen met sociale inkoop. Met de pilot ‘Bijdragen aan de banenafspraak met sociale inkoop’ stimuleert Zestor deze manier van banen realiseren. Het doel van de pilot is helder: meer duurzame arbeidsplaatsen creëren voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij het aan de slag gaan met sociale inkoop kan de hogeschool in de pilot maximaal 40 uur ondersteuning krijgen van De Normaalste Zaak. Lees meer >>