Alliander


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

Alliander is een landelijk netwerkbedrijf voor de stroomvoorziening voor Elektra en Gas. De missie van het Netwerkbedrijf is te zorgen voor een betere samenleving in regio’s waarmee de onderneming is verbonden. Door netwerken te beheren die de samenleving energie geven en daarmee bijdragen aan maatschappelijke en economische groei. En door de dialoog mét die samenleving continu onszelf als organisatie te verbeteren. Die missie kan het Netwerkbedrijf volbrengen door betrouwbaar te zijn in zijn dienstverlening, betrokken te zijn bij alle stakeholders en de ambitie te hebben de beste te zijn in de sector.


Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Wij vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij de maatschappij waarin we leven, wonen en werken. Onze maatschappij is continue in beweging. Meedoen en meegaan vereist dat je zelf ook in beweging bent. Want als je even bent uitgestapt of een lagere startsnelheid hebt, valt het niet mee om weer op de rijdende trein van onze maatschappij te springen.

Het Step2Work-programma geeft mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een nieuwe kans. Deelnemers worden niet geselecteerd op criteria als gezondheid, aantoonbare werkervaring, etniciteit of geloofsovertuiging. Step2Workers ontwikkelen zich door een op hen persoonlijk afgestemd programma van werkervaring, opleiding en begeleiding.

Doelgroepen die een kans krijgen zijn:

  • Jongeren tot 27 jaar (techniek en administratief)
  • Zij-instromers van 30+ (techniek en administratief)
  • Wajong/ Wia (administratief)
  • Oudere werknemers van 50+ (administratief)
  • Sociale werkvoorziening

Het Step2Work-programma van Alliander geeft mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een nieuwe kans

 

 

 

 

 

 


Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Het programma loopt ruim 5 jaar. In die tijd hebben veel mensen het programma doorlopen en het leer-werktraject gevolgd bij Alliander of bij haar ketenpartners. We willen een duurzame relatie aangaan en ook zorgen dat na het leer-werktraject mensen in een baan blijven.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

De ervaringen zijn dat de gemeente en UWV’s onvoldoende inzicht hebben in de kandidaten in hun kaartenbak en welke behoeften of problemen er zijn om aan werk te komen.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Knelpunt is dat er nog te weinig stimuleringsmiddelen zijn. Dat overheid zich te snel van haar taken en verplichtingen ontslagen voelt op het moment dat het bedrijfsleven een handreiking doet om te helpen. Normaliter zouden de initiatieven van MVO Nederland, Locus werkpleinen, De Normaalste Zaak door de overheid gestimuleerd en gefaciliteerd moeten worden.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Genoeg, we hebben hier ook verschillende boekjes van uitgegeven waarin verhalen zijn opgetekend van kandidaten.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Een brug te slaan tussen wetgeving, overheid en bedrijfsleven en te zorgen dat de belangen goed worden neergezet voor alle partijen.
Goede initiatieven van verschillende bedrijven bundelen, delen en als olievlek laten uitspreiden in het bedrijfsleven, gemeente en overheid.