Altijd slecht weer bij het SCP


Vandaag was het weer zo ver. Het was een loodgrijze, regenachtige herfstdag en de NOS bracht – op gezag van het SCP – bij de weersomstandigheden passend, treurig nieuws. Want wat blijkt. De helft van de werkgevers is niet van plan om arbeidsbeperkten in dienst te nemen. Dat klinkt ernstig. Dat zou het inderdaad zijn. Als het nu 2026 was.

Wat is er aan de hand? Een kleine 5 jaar geleden besloot het (inmiddels) vorige kabinet dat mensen met een arbeidsbeperking niet langer voorbestemd zijn voor een carrière in de SW of de Wajong, maar gewoon moeten gaan werken bij normale werkgevers.

In het Sociaal akkoord dat vervolgens werd afgesloten, is met werkgevers afgesproken dat tot 2026 100.000 banen in het bedrijfsleven en 25.000 banen bij de overheid worden gerealiseerd. Inderdaad voor mensen met een arbeidsbeperking! Tot nu toe liggen de werkgevers in de markt goed op schema en die bij de overheid een beetje achter. Eigenlijk geen reden tot klagen of sneue nieuwsberichten.

Feitelijk bevestigt het SCP dit beeld ook. De afgelopen 4 jaar is het aantal werkgevers dat arbeidsbeperkten in dienst heeft gestegen van 9% naar 15%. Verder stelt het SCP, helaas zonder te vermelden hoe die cijfers er 4 jaar geleden uitzagen, dat 68% van de werkgevers zich (in zekere mate) verantwoordelijk voelt voor arbeidsbeperkten en dat de helft mensen uit deze groep aan wil nemen.

Dus inderdaad, de andere helft van de werkgevers wil dat NIET. En dat is, helaas, slecht nieuws. Hoewel. Ergens zouden we nog blij moeten zijn dat nog niet alle werkgevers staan te trappelen. Het blijft namelijk vaak lastig om aan kandidaten te komen, de doelgroep is te beperkt, de begeleiding is nog verre van optimaal geregeld, de regelgeving is nog steeds nodeloos complex en zo zijn er nog wel wat andere hobbels te nemen voor we de arbeidsmarkt echt inclusief hebben gemaakt.

Die verandering naar een echt inclusieve arbeidsmarkt heeft tijd en aandacht nodig. Dat gaat niet van vandaag op morgen. De 500 toegewijde werkgevers, die zijn verenigd in De Normaalste Zaak, geven in elk geval het goede voorbeeld en vele anderen, bijvoorbeeld bij gemeenten, UWV en sociale ondernemingen helpen werkgevers om stappen in de goede richting te zetten.

Volgens mij blijkt uit het SCP-rapport dat het glas halfvol is. Dat we wel degelijk op de goede weg zijn. Maar natuurlijk ook, dat er nog een wereld te veroveren is op weg naar inclusie.

Bert van BoggelenBert van Boggelen
Bert van Boggelen is oud bestuurder-directeur CNV vakcentrale. Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak doet hij op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen. E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Tel: 06-51534933