Ambassadeur met zeer veel ervaring en kennis


Joost Bruggeman, Projectleider Banenafspraak bij mboRijnland, een onderwijsinstelling met 17.000 studenten en 1.700 medewerkers, verspreid over zes locaties en vier arbeidsmarktregio’s.

Joost Bruggeman

Hij begon zijn loopbaan bij het Arbeidsbureau en alle banen, projecten en opdrachten die volgden liepen langs het snijvlak van onderwijs en arbeid. Joost Bruggeman van mboRijnland neemt een schat aan ervaring mee als het gaat om inclusie en arbeidsparticipatie.

Sinds 1 maart 2022 werkt hij als Projectleider banenafspraak. Bij mboRijnland waren voor corona negentien medewerkers uit het doelgroepregister in dienst, na corona waren daar nog maar zes van over. Er werd besloten om het roer om te gooien. In eerste instantie om aan de verplichtingen van de banenafspraak te voldoen en boetes te vermijden, maar langzamerhand ontstond de wens om niet alleen inclusief opleider te zijn, maar ook inclusief werkgever. ‘Vijf jaar geleden waren we er nog niet rijp voor, maar nu wel.’ Inmiddels heeft mboRijnland diversiteit en inclusie als speerpunt verankerd in de strategische agenda.

Een serieuze doelstelling vergt een serieuze aanpak

Joost is voor vijftig procent vrijgemaakt voor het project. Daarnaast is extra geld beschikbaar gesteld voor het project, dat een looptijd heeft van vier jaar. Er is gekozen voor een aanloopbudget, waarbij nieuwe medewerkers het eerste jaar boven formatief aangesteld en betaald worden tot een maximum van 22.500 euro per jaar. Daar komen nog begeleidingskosten bij. Alle extra verdiensten moeten bekostigd worden vanuit het reguliere personeelsbudget. Het is de bedoeling dat na het eerste jaar en een positieve evaluatie een vast dienstverband volgt.

Het gaat om medewerkers die officieel tot het doelgroepregister behoren, maar Joost geeft aan dat enige flexibiliteit mogelijk moet zijn. Zo is er net iemand aangenomen waarvan de loonwaarde-meting nog niet afgerond is en de kans dus bestaat dat deze medewerker geen indicatie banenafspraak krijgt. ‘Als een medewerker in die situatie bevalt vind ik dat je als werkgever die persoon gewoon in dienst moet houden. Dan blijven we dus boven formatief betalen, maar kunnen geen vinkje zetten voor wat betreft de doelstellingen. Dat moet kunnen en past ook binnen het inclusief werkgeverschap.’

Focuspunten projectplan

Volgens Joost is het belangrijk om voor het starten van een projectplan onder meer na te denken over de volgende punten:

• De eerste periode vergt een lange adem. Een projectplan, een kaderbrief, een goedgekeurde begroting, dat kost allemaal tijd.
• Een goed intern en extern netwerk opbouwen binnen de organisatie met je directeuren en teamleiders om draagvlak te creëren. Om toegang te krijgen tot geschikte kandidaten is goed contact met het WSP (werkgeversservicepunt), gemeente en UWV in de relevante arbeidsmarktregio’s noodzakelijk.
• Een projectplan met een aanloopbudget, waarmee je nieuwe medewerkers boven formatief kunt betalen, creëert draagvlak en ontzorgt binnen de organisatie.
• Pluk het laaghangend fruit eerst. Breng in kaart waar in de organisatie de energie rondom dit thema zit en begin daar. Elke staf, dienst of college loopt zijn eigen tempo, respecteer dat.
• Neem mensen zo mogelijk duurzaam in dienst, dus geef niet tijdelijk contract op tijdelijk contract.
• Zorg voor een langdurig commitment voor bijvoorbeeld vier jaar.

  Hoe gaat het?

  Joost geeft aan dat het project langzaam op stoom komt, waarbij 2022 vooral in het teken stond van voorbereidingen. ‘De komende weken starten zes nieuwe medewerkers en hebben we binnen één jaar acht nieuwe banen gerealiseerd. Het doel voor 2023 is dertien nieuwe banen en voor het totale project moet de teller na vier jaar op vijfendertig banen staan.

  ‘We zijn er nog niet, maar zitten op de goede weg. Over het algemeen gaat het goed, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het ook wel eens niet zo goed gaat. Dat achteraf bijvoorbeeld bleek dat de match toch niet optimaal was en we daar niet alert genoeg op gereageerd hebben. Dat houdt ons weer scherp om van tevoren goed in kaart te brengen op welk vlak iemands talenten liggen en hoe de introductie en de begeleiding binnen het team geregeld is. Alles van tevoren goed in kaart brengen en communiceren, helpt mee om tot een echte win-win situatie te komen.’

  Nieuwe medewerkers krijgen een jaarcontract met opzegtermijn van een maand en een proeftijd. Ze worden gekoppeld aan een buddy (collega) en hebben indien nodig een externe jobcoach.

  Functies die ingevuld zijn of binnenkort worden ingevuld met medewerkers uit het doelgroepregister

  • Gastvrouw
  • Aftersales, nabellen ex-studenten
  • Koerier, post rondbrengen
  • Medewerker fietsenstalling
  • Uitgifte audiovisuele middelen aan studenten
  • Intake planner nieuwe studenten
  • Ondersteuning praktijklokalen
  • Examenbureau medewerker

  Draagvlak

  Beleid wordt gemaakt door een kleine groep mensen, maar uitgevoerd door een grote groep medewerkers op de werkvloer. Commitment door een kleine groep mensen betekent niet automatisch dat alle medewerkers hiernaar handelen. Teamleiders zijn verantwoordelijk, ook qua budget, voor hun eigen team en het is zaak om vooral hen mee te krijgen. Zet de enthousiaste collega’s in als ambassadeur binnen je eigen organisatie en deel hun positieve ervaringen. Als de twijfelaars zien dat het werkt en er een echte win-win situatie ontstaat, dan volgen ze vanzelf.

  Ambassadeur

  ‘Ik vind dat iedereen gezien moet worden en iedereen heeft zijn talenten. Het is alleen soms een zoektocht om die talenten tot hun recht te laten komen. Ik hoop en verwacht dat collega’s gaan zeggen: ‘wat ben ik blij dat we deze nieuwe collega hebben aangenomen en mij taken uit handen neemt’.

  Het onderwijsnetwerk geeft en neemt, dus iedereen is van harte welkom om contact met Joost op te nemen. Met name over het opstellen van een projectplan en wat daar allemaal bij komt kijken. ‘Als je acht uur krijgt voor zo’n project dan heb ik twee adviezen: of je zorgt dat je meer uren krijgt of je geeft de opdracht terug, want het kost echt veel tijd om het goed te doen. Wijs elkaar de weg en sluit je vooral aan bij De Normaalste Zaak, het netwerk voor en door werkgevers dat zich inzet voor een inclusieve arbeidsmarkt.

  Waar ik heilig in geloof is, als jij laat zien dat je inclusief werkgever bent, dan gaat het vanzelf lopen. Dan komen mensen naar je toe en willen ze bij je werken! Zorg voor voldoende tijd en middelen, want als je eenmaal mensen uit het doelgroepregister in dienst hebt, dan ben je er niet. ‘Het is belangrijk tijd en aandacht te blijven houden voor de medewerker die je in het kader van de banenafspraak hebt aangenomen, net zo goed als dat geldt voor alle medewerkers.’

  Lees hier de verhalen van de andere ambassadeurs uit het netwerk Onderwijswerkgevers!

  Deel dit bericht