Ampliar: De juiste begeleiding is cruciaal


Ampliar

Ampliar is een landelijke uitzendorganisatie met 20 jaar ervaring. Jules Clermonts is regiomanager Brabant en Limburg: “Ampliar werkt als intermediair en helpt werkgevers om aan hun social-returnverplichtingen te voldoen.”

Ampliar, voorheen Aanbouw, heeft jarenlange ervaring in tewerkstellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in voornamelijk de bouwnijverheid en de grond-, water- en wegenbouw. “Wij hebben actuele kennis van de verschillende, vooral frequent veranderende social-returnprotocollen van de gemeenten, waterschappen, provincies, rijksoverheid en met toenemende mate van woningcorporaties,” aldus Clermonts.

Begeleiding

“Wij zijn onze opdrachtgevers op flexibele wijze van dienst bij de invulling van hun personeelsbehoefte. Ontzorgen speelt daarin een belangrijke rol. Zeker de begeleiding van de werknemers is hierin cruciaal. De meeste werknemers zijn lang uit het arbeidsproces geweest en moeten vaak weer wennen aan werkritme en werknemersvaardigheden. We helpen hen ook met huisvesting en schuldsanering, dan kunnen ze zich helemaal richten op hun werk,” zegt Clermonts. Op deze manier maakt Ampliar het mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) arbeidservaring op te laten doen en ze uiteindelijk uit de uitkering te krijgen.

De werknemer krijgt de kans om zich waar te maken. Dat vergt soms tijd. “Je kunt  niet van iemand die lang uit het arbeidsproces is geweest, verwachten dat hij vanaf dag één al volledig mee kan draaien. Het is belangrijk dat de werknemer een aanloopperiode krijgt om te wennen aan arbeidsomstandigheden, collega’s, werktijden, werkritme en begeleiding,” zegt Clermonts.

Netwerk

Zowel in Rotterdam als in Maastricht-Heuvelland is Ampliar aangesloten bij het ’99van’ netwerk. Ampliar betrekt mensen uit de Participatiewet, voornamelijk de Wwb, maar wil zich nu ook op Wajongers richten.

“Door met andere werkgevers te praten die met dezelfde problematiek te maken hebben, blijven wij als organisatie leren en kunnen wij ons ontwikkelen,” aldus Clermonts. Ampliar wil graag de kennis en ervaring, die zij de afgelopen jaren opgedaan heeft, delen met andere werkgevers. Zodat ook daar kandidaten een grotere kans van slagen hebben.

“Het platform is heel belangrijk voor ons. Wij kijken waar wij kunnen leren van en met elkaar, om zodoende samen met andere werkgevers te kunnen ondernemen en positieve veranderingen in gang kunnen zetten.