Antropia Cultuur- en congrescentrum


Wat doet uw bedrijf en omvang personeelsbestand?

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum is een dienstverlenende organisatie die onderdak, catering en faciliteiten biedt voor zeer uiteenlopende bijeenkomsten van groepen mensen tussen de 5 en de 300 personen. Dit realiseren wij met ongeveer 40 medewerkers.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Het verbinden van mensen met elkaar om zo tot nieuwe inzichten te komen is ons doel. Door mensen met een ander uitgangspunt mee te laten werken ontstaan er in onze eigen organisatie al andere inzichten. De aandacht die we intern in onze organisatie daardoor voor elkaar moeten hebben maakt dat we onze gasten ook als meer als mens zien dan als klant.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

20% van onze medewerkers heeft een maatschappelijk kwetsbare positie. Bij Antropia voelen zij zich niet kwetsbaar maar een gewaardeerd medewerker die meetelt. De andere medewerkers geven zich rekenschap van de verschillen die er bij mensen kunnen zijn die daardoor niet minder waard hoeven te zijn.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

Hoe kunnen we zorgen dat jonge medewerkers met bijvoorbeeld een Wajong doorstromen naar andere werkplekken? vanuit de Jobcoaches en zorginstellingen worden wij als “veilige haven voor de rest van je leven” gezien maar dit is niet goed voor jonge werknemers. Zij willen graag in de maatschappij meedoen maar missen het zelfvertrouwen om de wijde wereld in te trekken en een andere baan te zoeken.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Dat mensen met een hulpvraag als patiënten worden beschouwd en behandeld waardoor ze vaak te veel gepamperd worden en daardoor gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde krijgen waardoor ze inderdaad “hulpbehoevend”worden.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Dat denk ik wel ja.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Nog meer munitie over de waarde voor bedrijven van een divers personeelsbestand.