Area Reiniging: Wij combineren twee maatschappelijke doelen


areareiniging


In 2006 werd de reinigingsdienst van de gemeenten Emmen, Coevorden en Hoogeveen geprivatiseerd, de gemeenten bleven wel de aandeelhouders. Zodoende verricht Area Reiniging, dat op het moment 125 vaste medewerkers heeft, de afvalinzameling en reiniging in de drie gemeenten.

“Omdat we geen puur commercieel bedrijf zijn, maar juist van en voor de gemeenten, combineren we twee belangrijke maatschappelijke doelen: duurzaamheid en arbeidsparticipatie.” Aan het woord is Willy Hamstra, de huidige manager uitvoering en projectleider participatiebeleid van Area Reiniging.

Drie plekken voor mensen met een beperking
Zij is de vrouw achter de grote inclusieve plannen van het bedrijf. Daarbij staan drie pijlers centraal. Allereerst wil Area Reiniging dit jaar drie vaste, duurzame werkplekken creëren voor mensen die onder de Participatiewet vallen. “Ik denk daarbij aan een ondersteunende kracht in de milieustraat, een plek aan de receptie en een in de catering. Op deze plekken moet veel werk gedaan worden, dus kunnen we wel wat extra inzet gebruiken.”

TOP-project
Daarnaast heeft Hamstra het TOP-project opgezet, het talentontwikkelprogramma van Area Reiniging waarbij een groep van vijf jonge mensen die nu op tijdelijke basis voor het reinigingsbedrijf werkt, twee jaar lang de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen, relevante branchegerichte diploma’s te halen en mee te doen aan een gezondsheidsprogramma ten behoeve van duurzame inzetbaarheid.

Wie die twee jaar met goed gevolg afrondt, krijgt een vast contract bij Area Reiniging. Dit programma is overigens ook geopend voor vijf mensen die al bij het bedrijf in dienst zijn, maar in zichzelf willen investeren en zich willen ontwikkelen. “Bij gebleken succes wordt het ook opengesteld voor externen, die dan via Area kunnen uitstromen naar regulier werk.”

Recyclebuddies
In samenwerking met de drie betrokken gemeenten, gaat Hamstra ook het fenomeen recyclebuddy introduceren bij Area Reiniging. Hiermee bedoelt ze tijdelijke leer-/werkplekken bij de milieustraten. “Dat leidt tot meer service voor onze klanten en een betere afvalscheiding. De gemeenten mogen bepalen welke mensen hiervoor in aanmerking komen, dat is aan hen. Voorlopig hebben we ruimte voor zes van deze plekken. Het lijkt me een goede manier om werkervaring op te doen en tegelijkertijd nuttige taken uit te voeren”.

Verbinden
Hamstra zoekt niet alleen de samenwerking met de gemeente, maar ook met commerciële partijen en SW-bedrijven. In opdracht van Area Reiniging gaat een commercieel bedrijf de onkruidbestrijding uitvoeren en Hamstra heeft er bij de uitbesteding voor gezorgd dat tenminste vier mensen uit de kaartenbakken van de gemeenten aan dit project gaan werken.

Area Reiniging besteedt ook een deel van het afvalsorteerwerk uit, in dit geval aan een stichting waar gesubsidieerd en beschut werk wordt verricht. “Ik zoek steeds de verbinding met geschikte partners. Wij hebben niet de expertise in huis om voor echt goede begeleiding te zorgen, die stichting natuurlijk wel. Zij hebben de mensen, wij het werk. Dan is het klaar.”

Voordelen
In het project Samenwerken en Verbinden van de branchevereniging WENb werkte Hamstra samen met een aantal andere bedrijven uit de branche om werkplekken te creëren voor mensen met een beperking. Ze merkte ook duidelijk welke voordelen Area Reiniging te bieden heeft. “Onze directeur staat vierkant achter inclusief ondernemen en onze aandeelhouders hebben er ook een heel duidelijk belang bij. Dat maakt dat het voor ons makkelijker is om met dit thema aan de slag te gaan dan voor andere, commerciële bedrijven. Dat maakt Area Reiniging voor mij ook zo’n leuke werkgever.”

Lees de partnerpagina van Area Reiniging.