AutiTalent


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

AutiTalent wil zo veel mogelijk mensen met autisme aan passend werk helpen. Vanuit de overtuiging dat zij over bijzondere talenten beschikken die van grote meerwaarde zijn voor elk bedrijf.

Dit doel proberen we niet alleen te bereiken door zelf te fungeren als werkgever voor deze doelgroep, maar ook door andere bedrijven te faciliteren bij de inzet van medewerkers met autisme. Zo willen wij, samen met opdrachtgevers, concreet invulling geven aan onze sociale verantwoordelijkheid en de Participatiewet.

Onze 30 medewerkers worden gedetacheerd naar onze opdrachtgevers of worden ingezet op onze digitaliseringsprojecten. Daarnaast helpen we met onze werving en selectie-dienstverlening en advisering op het gebied van autisme en werk, nog meer mensen met autisme aan passend en duurzaam werk.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Mensen met autisme beschikken over bijzonder talent voor specifieke werkzaamheden en kunnen daardoor hoogstaande kwaliteit leveren. Het zijn goede en betrouwbare medewerkers, mits de werkzaamheden, begeleiding en werkomgeving aangepast worden.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

  • wij willen meer mensen met autisme aan volwaardig, betaald werk helpen;
  • wij willen opdrachtgevers bewust maken van MVO en de mogelijkheid om hun diversiteitsbeleid concreet in te vullen door de inzet van mensen met autisme;
  • wij willen mensen met autisme in een positief daglicht zetten.

Inmiddels hebben wij voor circa honderd opdrachtgevers een project met maatschappelijke meerwaarde kunnen uitvoeren. In de afgelopen acht jaar hebben wij meer dan 100 mensen met autisme binnen of buiten onze organisatie aan werk kunnen helpen.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Er is helaas nog veel koudwatervrees bij bedrijven om een medewerker met autisme aan te nemen. Wij hopen dat we bedrijven kunnen helpen met onze detacheringsconstructie. Tijdens deze periode van inhuur ligt het werkgeversrisico bij AutiTalent. Net als de begeleiding van onze medewerkers. Het is onze ervaring dat bedrijven na de opstartfase wel echt de meerwaarde van onze medewerkers inzien.

Daarnaast zijn bedrijven zoekende naar het soort werk dat ze door iemand met een arbeidsbeperking kunnen laten uitvoeren, in het kader van de Participatiewet. Medewerkers met autisme zijn breed inzetbaar, mits er begrip is en kleine aanpassingen gedaan kunnen worden. Hier proberen we bedrijven van te overtuigen en we kunnen een quickscan uitvoeren om passende taken binnen het bedrijf in kaart te brengen.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Onze opdrachtgevers zijn niet alleen tevreden over het geleverde resultaat, maar benoemen ook veel andere positieve effecten van onze dienstverlening door mensen met autisme. Zie de referenties op onze website. Bijna al onze medewerkers komen uit een uitkeringssituatie, maar zijn nu succesvol in een vast of tijdelijk contract voor ons aan het werk. Zij groeien enorm op persoonlijk en professioneel vlak.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Wij hopen op meer naamsbekendheid en warme aanbevelingen bij MVO partners. Ook willen wij de politiek bewust maken van onze organisatie en soortgelijke initiatieven om ervaringen en ideeën uit te wisselen.