Autiworks!: “Geef mensen met autisme de ruimte om zichzelf te zijn”


Deze week in de spotlight:
Wie: Jeroen Koopen van AutiWorks!
Wat: Maatwerk voor hoger opgeleide mensen met autisme
Waarom: “Van persoonlijke interesse naar professionele belangstelling”
Hoe: Adviseren, Bemiddelen, Coachen, Detacheren


Jeroen Koopen raakte geïnteresseerd in autisme toen het bij iemand in zijn omgeving werd gediagnosticeerd. Van persoonlijke interesse kwam professionele belangstelling en nu leidt hij samen met zijn vrouw Britta het bedrijf AutiWorks! “Veel mensen met autisme hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt, daar wilden we iets aan doen.”

Koopen gebruikte zijn achtergrond als consultant en organisatieadviseur bij het opzetten van AutiWorks! “We begeleiden mensen met autisme niet alleen naar werk, maar ook bij hun werk. En daarnaast helpen we werkgevers bij het omgaan met deze doelgroep.”

AutiWorks foto1Adviseren
AutiWorks! adviseert allereerst bedrijven die een medewerker met autisme in dienst hebben en de medewerker zelf. “Mensen met autisme kunnen ergens heel lang goed functioneren, maar het kan op een bepaald moment toch fout gaan. Bijvoorbeeld door een grote verandering in de organisatie.”

Vaak wordt gedacht dat mensen met autisme zich maar aan hun omgeving aan moeten passen, maar Koopen benadrukt dat ook de omgeving moet leren omgaan met medewerkers met een beperking. “Het werkt twee kanten op. Daarom beginnen we met een contextscan om de totale werksituatie te doorgronden: hoe zijn de verhoudingen op de werkvloer, hoe ziet het takenpakket er precies uit? Maar we bekijken bijvoorbeeld ook de fysieke werkplek.”

Coaching
Autiworks! heeft enkele mensen met autisme aan zich gebonden die zelf een baan hebben en weten welke moeilijkheden mensen met autisme op de werkvloer tegen kunnen komen. “Deze ervaringsdeskundigen begeleiden de werknemer, omdat die veel beter weten wat werkt en wat niet.”

De Koopens adviseren zelf de werkgever. Zij willen vooral meer begrip creëren. “Het zit hem vaak in relatief kleine dingen; als je bijvoorbeeld begrijpt waarom iemand niet mee gaat lunchen, is het makkelijker hem of haar te accepteren en de ruimte te geven om zichzelf te zijn. Zo kan de werknemer veel beter het uiterste uit zichzelf halen en dat is natuurlijk ook goed voor de werkgever. Zo’n coachingstraject is maatwerk. Het kan zes maanden duren of binnen een paar weken klaar zijn. Dat hangt echt af van de specifieke situatie.”

AutiWorks IMG_1653Bemiddelen en detacheren
AutiWorks! adviseert en coacht niet alleen, maar zet zich ook in om te bemiddelen tussen werkgever en kandidaat-werknemers met autisme, of zelfs om mensen bij een werkgever te detacheren. “We weten dat heel veel mensen met autisme het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Die willen we helpen en dat doen we door ze te begeleiden en samen op zoek te gaan naar een werkgever. En als een werkgever wel enthousiast is over de kandidaat, maar een dienstverband nog niet aan kan of aan wil bieden, geven wij de mogelijkheid een kandidaat te detacheren.”

Lees de partnerpagina van AutiWorks!

Deel dit bericht