Avabel: Vaardigheden kun je leren, eigenschappen niet


Avabel is een familiebedrijf in materialen voor glaszetters en produceert celband en rubberafdichtingen. “Mijn oom en vader hadden altijd al mensen uit de Wajong in dienst. Want onze filosofie is: iedereen telt mee.” Bedrijfsopvolger Richard Duppen spreekt er met passie over.

quote2Zelf werkte ik in de jeugdzorg, toen er geen opvolger was en de grootste concurrent ons bedrijf wilde overnemen, maar dan zonder het personeel. Dat greep me aan, zeker omdat ik in de jeugdzorg had gezien dat werkloos zijn de mensen echt niet beter maakt. Mijn neef is gestart in 2011 en ik in 2013. We hebben het schilderen van de glaslatten weer ge-insourced, waarmee we plekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt konden creëren. We zijn in 2014 gecertificeerd op niveau 3 van de PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen). Daarmee kunnen onze klanten 22,3% van hun factuur meetellen bij hun social-returnverplichtingen of hun eigen PSO-certificering.

Eigenschappen zijn doorslaggevend

Wij kijken vooral naar de eigenschappen van mensen. Vaardigheden kun je leren, eigenschappen niet. Je moet als mens bij ons bedrijf passen. Een beetje kunnen lachen, kunnen reflecteren. Het gaat om de klik.

Mensen begeleiden naar volwaardige arbeidskrachten

Om meer arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking te creëren hebben we een procesontwerp van het verftraject ontwikkeld, dat deze medewerkers volledig uitvoeren. Dat werk besteedden we eerst uit.

Voor mensen uit de Wajong, hebben we een interne jobcoach. Onder zijn begeleiding werken ze een aantal weken mee, voeren verschillende taken uit om een beeld te krijgen wat lukt en wat moeilijk is. Stapsgewijs gaan ze het zoveel mogelijk zelfstandig doen, altijd in samenwerking met een ander.

Het gaat om diverse functies en taken, productiemedewerker (hout bundelen, op maat maken, in de machine plaatsen) en logistiek medewerker (vorkheftruck, materialen naar klanten brengen). We hebben hier veel ervaring mee.
Naast de medewerkers met een Wajong-achtergrond biedt Avabel werkplekken aan mensen met een WWB-achtergrond. Functies als medewerker binnendienst, boekhouder en werkmeester.

Mensen uit de WWB hebben meer tijd nodig om alle dagen te kunnen werken. Jaren in de bijstand doet wat met je lijf. Ze zijn begonnen in het werk met behoud uitkering met het doel daarna wel echt op het niveau van reguliere arbeidskrachten te komen. Dat blijkt niet voor iedereen in de periode van een half jaar haalbaar. Het weer werken en verantwoordelijkheid dragen put mensen in de eerste maanden uit. Het ziekteverzuim onder deze medewerkers was bij ons in het begin dan ook hoog. De no-riskpolis voor de werkgever geldt een half jaar tot een jaar. Ons risico bij het in dienst nemen van WWB’ers is groter dan bij Wajongers.

Mensen die lang op of onder het minimum niveau geleefd hebben, hebben dikwijls schulden. Zodra je als werkgever een salaris gaat betalen weten de schuldeisers je te vinden. Het aantal loonbeslagen is toegenomen door de schuldenproblematiek. Hier moeten gemeenten met schuldhulpverlening wat aan doen, maar die hulp is veelal ondermaats.

Bijna alles in ons bedrijf leren

Na een jaarcontract volgt bij goed functioneren een contract voor onbepaalde tijd. We hebben werk genoeg, maar multi-inzetbaarheid is belangrijk. Hoe breder en hoe meer groeipotentieel, des te makkelijker het is. Sommigen werken al 7 tot 8 jaar die ooit Wajonger waren. Ze zijn volwaardige krachten en hebben alles intern geleerd. Alleen het heftruckcertificaat halen ze buiten de deur. De interne opleiding heeft een keerzijde. De mensen zijn wel bekwaamd, maar hebben geen diploma.

Na een aantal jaren willen medewerkers soms ook ergens anders kijken. Met name voor de jongeren met een Wajong-achtergrond is het gras bij de buren dan groener. Vaak willen ze na een tijdje weer terug, maar dat doen we in principe niet. In lijn met de filosofie van mijn vader is de afspraak dat je kunt gaan als je dat wilt, maar dat je ook moet weten dat jouw plek dan ingenomen is door een ander.

Werkervaring en soms dagbesteding

In samenwerking met de Sociale Dienst bieden we ook werkervaringsplekken aan voor jongeren zonder startkwalificatie die niet naar school willen. In een half jaar brengen we hun vaardigheden en ontwikkelpunten in beeld. Daarna krijgen ze een aanbevelingsbrief en gaan ze solliciteren. De instroom varieert erg. De een functioneert prima vanaf de eerste dag, de ander moet je dagelijks uit zijn bed bellen. Van tevoren is niet bekend wie komt.

Inzet van mensen uit de participatie doelgroep wordt nu gecoördineerd vanuit het werkgeverservicepunt, zij hebben Avabel goed op hun netvlies. In samenwerking met Siza bieden we soms ook dagbesteding aan. Een jongen wilde graag in een echt bedrijf werken. Hij doet de kale latten in de machine, drie dagen per week. Dat vindt hij leuk en het is een mooi begin om loonwaarde te ontwikkelen.

Wat levert het Avabel op?

  • Trotse en betrokken medewerkers, die weten wat het is om geen werk te hebben. Zij waarderen het dat ze werk hebben.
  • Voldoening om commercieel te zijn en een maatschappelijk doel te dienen.
  • Trots dat het lukt.
  • Voldoening om te zien hoe mensen uit hun schulp kruipen, weer rechtop lopen.

Welke tips heeft u voor andere werkgevers?

  • Veel productieprocessen die nu uitbesteed worden aan lagelonenlanden zijn te reshoren door maakeenheden te combineren met begeleiding tegen een concurrerende prijs.
  • Kom gerust bij ons kijken hoe je processen in kunt richten.
  • Je moet het doen, omdat je het leuk vindt om je bedrijf meer te laten zijn dan een geldmachine. Een plek voor zingeving voor mensen, ook voor mensen die minder kansen hebben gehad. Het kan.